Europese ministers moeten dringend knopen doorhakken

De Europese ministers die vandaag de vluchtelingencrisis bespreken moeten vanavond nog een akkoord bereiken. Het Luxemburgse voorzitterschap liet bij monde van buitenlandminister Jean Asselborn verstaan dat er een consensustekst was opgesteld die ‘positieve effecten zou hebben. “Het is de bedoeling om tot een spreidingsplan te komen, maar wellicht zonder verplichte quota. Ook Hongarije zou niet hoeven deelnemen aan de spreiding. Dat is een zwaktebod,” vindt Van Brempt, “maar wellicht zijn de lidstaten niet in staat om tot krachtige beslissingen te komen. Ze blijven elkaar met de vinger wijzen. Zo zei onze staatssecretaris Theo Francken bij aankomst dat er geen sprake kan zijn van een spreiding van de vluchtelingen die in Duitsland zijn aangekomen, omdat dat land hen maar niet had moeten verwelkomen. Met zo’n mentaliteit bereik je natuurlijk geen oplossingen.

Meer nog dan het spreidingsplan liggen nu andere maatregelen op tafel om te verhinderen dat steeds meer vluchtelingen de weg naar Europa vinden. Een nieuw rapport van de VN zegt dat het aantal vluchtelingen dat Europa zal bereiken tegen het eind van het jaar 1 miljoen zal bedragen. Ongeveer 350 000 tot 450 000 daarvan zouden volgens de VN erkend kunnen worden, meer dan tijdens welke vluchtelingencrisis na WOII ook. Die stijging is het gevolg van de situatie in de vluchtelingenkampen rond Syrië, waar nu 4 miljoen mensen zitten. Vooral de Syrische middenklassegezinnen zien geen enkele toekomst meer voor zichzelf en hun kinderen en trekken er weg. De VN heeft vorige week al gewaarschuwd dat bij een gebrek aan middelen ze de hulp in de regio zullen moeten afbouwen. Dat zal nog een extra vluchtelingenstroom op gang brengen. Maar de Europese lidstaten doen nauwelijks iets om de gastlanden in de regio te helpen. Zo weigeren ze geld te storten in het Europese Noodfonds voor het Midden-Oosten, ook ons land. Het is uitermate belangrijk dat de financiële hulp aan landen als Libanon, Jordanië en Turkije wordt opgevoerd. Het gebrek aan goede opvang in de regio en enig perspectief op een oplossing van de oorlog is de oorzaak van het zogenaamde ‘aanzuigeffect’ naar Europa niet ons Belgische kindergeld.

Verder moeten er dringend beslissingen genomen worden over de oprichting van hotspots aan de Europese grenzen en over een versterking van de controles van de Europese buitengrenzen. Europa zal ook meer aandacht moeten besteden aan een humaan terugkeerbeleid voor afgewezen asielzoekers, waarbij het intensifiëren van de onderhandelingen met de landen van herkomst cruciaal is. De beslissingen van vanavond zullen slechts een eerste stap zijn in de zoektocht van Europa naar oplossingen voor de vluchtelingencrisis. Mocht het vanavond mislukken dan verliest Europa, opnieuw door het egoïsme van de natiestaten, elke geloofwaardigheid.