Europees plan moet preventie, screening en behandeling van kanker versterken

Deze week lanceerde de Europese Commissie haar actieplan tegen kanker. "Een stap in de goede richting," zegt Europees Parlementslid Kathleen Van Brempt. "Kanker blijft één van de belangrijkste doodsoorzaken in de Europese Unie. Laat ons alles doen om deze vreselijke ziekte te verslaan." 

De cijfers spreken voor zich. Eén op vier van de wereldwijde kankergevallen wordt vastgesteld in Europa. Vorig jaar kregen naar schatting zo'n 2,7 miljoen European het harde verdict dat ze kanker hadden. "Het vorige kankerbestrijdingsplan dateerde reeds van 1990 en was dus dringend toe aan een update," zegt Van Brempt. "Met deze vernieuwde en beter gecoördineerde aanpak kunnen we het onderzoek naar de bestrijding van kanker opdrijven en willen we er voor zorgen dat elke patiënt de nodige zorg en kwalitatieve behandeling krijgt." 

Zo wil de Commissie werk maken van een Europees netwerk van kankercentra en een Europees screeningsprogramma op poten zetten. "Een efficiënte en effectieve screening kan bijzonder veel levens redden," zegt Van Brempt. "Tegen 2025 wil de Commissie dat 90% van alle Europeanen die een risico lopen op baarmoederhals-, borst- en/of darmkanker een screening aangeboden krijgt." 

Ook wordt er sterk ingezet op onderzoek naar de ziekte. "Zo komt er een Europees kenniscentrum voor kankerbestrijding dat moet inzetten op een betere uitwisseling van onderzoek en kennis over het opsporen en behandelen van kanker," zegt Van Brempt. "Die krachtenbundeling moet de kwaliteit van de kankerzorg sterk verhogen in de hele Europese Unie." 

Meer dan enkel de behandeling moeten ook de oorzaken van kanker worden aangepakt. "Het is positief dat de Commissie kiest voor een zeer brede aanpak van de problematiek," zegt Van Brempt. "Tot 40% procent van alle kankers in de Europese Unie zouden kunnen worden voorkomen. Daarom moeten we meer inzetten op preventie." 

Zo wil de Commissie ondermeer een waarschuwingslabel voor alcoholische dranken én nog sterker inzetten op het ontmoedigen van tabakswaren. Ook omgevingsfactoren, zoals vervuiling, de blootstelling aan kankerverwekkende stoffen en hormoonverstoorders, moeten volgens de Commissie sterker worden aangepakt. 

"Met dit plan zet de Commissie een belangrijke stap in de goede richting," zegt Van Brempt. "Maar de ambitie moet hoog blijven. Bijvoorbeeld rond de betaalbaarheid van de behandeling en de bescherming van werknemers kan er nog gewerkt worden aan het plan. We mogen, zoals Commissievoorzitter von der Leyen terecht aanhaalde, geen steen onberoerd laten in de strijd tegen kanker."