Een sterkere sociale greep op de commissie

De nieuwe Europese commissie is vandaag, 9 februari 2010, met een meerderheid gekozen. Ook onze S&D-fractie stemde voor. Na zeven maand stilstand is het hoog tijd dat de commissie van start gaat. De sociale, ecologische en economische uitdagingen zijn vandaag te groot.

Met de verkiezing krijgen de socialisten wel een sterkere greep op Europese beslissingen. Vooral het feit dat elke Europese beslissing sociaal getoetst zal worden is een overwinning. Met dit 'social impact assessment'-luik, dat er dankzij de socialistische fractie is gekomen, moet elk wetgevend initiatief van de commissie een effectbeoordeling ondergaan op vlak van het sociale en ecologische. De vorige commissie Barroso was vooral erg hard in de interne markt geïnteresseerd en veel minder in het ecologische of het sociale. Met dit instrument gaan we hen er keer op keer aan kunnen herinneren dat Europa een zaak is van mensen, in een gezonde leefomgeving.

Mijn collega Saïd El Khadraoui en ikzelf benadrukken wel dat deze commissie niet onze is. Ook al zijn er uiteraard wel een aantal kandidaten die een sterke en/of een sociale indruk gaven. Maar als een geheel blijft dit nog steeds de commissie van Barroso. Die heeft in het verleden niet getuigd van een sterke en sociale visie op Europa, integendeel. Daarom is het erg belangrijk dat de commissie het kaderakkoord tussen parlement en commissie zal herzien. Op vraag van de socialisten komt er een sterkere parlementaire controle op deze commissie en dat is echt wel nodig.

Concreet zal het parlement na de herziening evenwaardig behandeld worden als de Raad van ministers. Dat betekent regelmatig overleg, gelijke inzage in dossiers en een vlotte instroom van informatie over geplande beslissingen. Ook zal er een vragenuur voor de commissarissen komen, gelijkaardig aan dat van Barroso vandaag. Tenslotte krijgt het parlement ook sneller inzage in internationale overeenkomsten en wordt het nauw betrokken bij de aanwerving van de Europese ambassadeurs en speciale vertegenwoordigers.