Een menselijker Europa

Europa beslist over uw toekomst en die van 493 miljoen andere mensen. Daarom is Europa zo belangrijk. Maar het loopt nog vaak mank. Op sociaal gebied is Europa onderontwikkeld. Daarom willen wij een ander Europa. Een Europa van sociale rechten, een Europa dat naar de toekomst kijkt, een menselijker Europa.

In ons Europees programma schuiven we vier speerpunten naar voor.

Banken moeten uw spaargeld sparen - Graaicultuur strafbaar maken

Wie lucht verkoopt, bedot de mensen en moet voor de rechter verschijnen. Nieuwe, strengere regels moeten het financiële systeem weer gezond maken. Wie die regels in de toekomst overtreedt, moet gestraft kunnen worden. Daarom willen wij een Europese toezichthouder op de banken. En transparante banken die vooral bankieren en kunnen aantonen dat ze over voldoende kapitaal beschikken.

Honderdduizenden nieuwe, groene jobs - Samen kiezen voor hernieuwbare energie

Investeren we in wind- en zonne-energie, dan creëren we massa's jobs én kunnen we Europa energieonafhankelijk maken. Doen we dat niet, dan moeten we tegen 2030 75 procent van onze energie invoeren. Met windmolenparken zoals de Noordzeering, die alle toekomstige parken in de Noordzee verbindt, kunnen er zevenhonderdduizend mensen aan de slag. Uw keuze voor Europa moet een keuze voor duurzame oplossingen zijn.

Geen kinderarmoede in Europa - 1 op 5 kinderen leeft in armoederisico, hallo?!

Het is een schande dat kinderen in de rijkste landen ter wereld nog in armoede leven. Kinderarmoede tegen 2020 halveren is voor ons een topprioriteit. Daarvoor willen we: ouders een goede baan bezorgen die te combineren is met hun gezin, van kwalitatieve en toegankelijke kinderopvang een recht maken, mannen en vrouwen echt gelijk behandelen, kinderen alle kansen geven in het onderwijs en hen de beste, betaalbare gezondheidszorg bieden, en gezinnen financieel steunen. Want het Europa van de toekomst is het Europa van onze kinderen.

Een duurzaam en respectvol Europa voor u (en na u) - De economie is er voor de mensen, niet andersom

Het Europa van gisteren was het Europa van de botte liberalisering, van grenzeloze concurrentie en van een markt waarin euro's voorrang hadden op mensen. Het Europa van morgen moet een menselijker Europa worden dat grenzen stelt aan de markt. Europa moet al haar werknemers zekerheden bieden en bij herstructureringen de werkgevers verplichten om met de vakbonden te onderhandelen over een eerlijke aanpak. De economische heropleving is beter gericht op dit nieuwe, sociale Europa dat het milieu en het klimaat respecteert. Overheden kunnen de bedrijven vandaag financieel steunen op voorwaarde dat die bedrijven een duurzame economie op mensenmaat helpen creëren.


Hier vind je alvast onze folder met onze speerpunten voor Europa.