De volgende Europese generatie heeft investeringen nodig

Iedere generatie kijkt op een andere manier naar Europa. Voor de oudere generatie die de Tweede Wereldoorlog heeft meegemaakt, was het Europese project dé garantie dat er nooit meer oorlog zou uitbreken. Voor de daaropvolgende generatie was het een belofte op welvaart. Voor de generaties die opgroeiden in het Oostblok betekende Europa de toegang tot vrijheid en de hoop op een betere toekomst. Voor de huidige 18- tot 30-jarigen staat Europa voor besparingen en een gebrek aan toekomstperspectieven. Zoals we de voorbije maanden gezien hebben, is deze situatie een bedreiging voor het voortbestaan van de EU zelf. Als we willen dat alle jonge Europeanen strijden voor Europa, dan moet Europa ook wat doen voor hen.

De beste manier om het hoofd te bieden aan de crisis van de jeugdwerkloosheid, armoede en sociale uitsluiting in Europa, is duurzaam investeren in de vaardigheden en toekomstkansen van jonge mensen. Net dat is de reden waarom de strijd voor degelijke jobs en sociale bescherming bovenaan de agenda van de Europese socialisten staat – en waarom we op 16 november een Youth Action Day organiseren met heel wat campagnes en openbare evenementen binnen Europa. Onze campagne voor een European Youth Plan is gebaseerd op vier pijlers: 

  • Investeer in het talent en de vaardigheden van alle jongeren in Europa : wij willen een permanente Europese Jongerengarantie met een voortgezette financiering van € 20 miljard tot 2020.
  • Cultuur moet er voor iedereen zijn: wij willen een Europese Cultuurcheque, een voucher die jonge mensen kunnen besteden aan de culturele activiteiten van hun keuze
  • Onderwijs staat centraal in onze Europese cohesie: we vragen Erasmus voor iedereen, een regeling waar alle studenten voordeel uithalen – ook de armere studenten op middelbare scholen en vakscholen
  • Kinderarmoede is geen optie: wij willen een kindergarantie om te garanderen dat alle kinderen in Europa toegang hebben tot gezondheidszorg, onderwijs, kinderbescherming, degelijke huisvesting en geschikte voeding 

We moeten nu actie ondernemen. Neem nu bijvoorbeeld de Europese Jongerengarantie, een van onze meest succesvolle recente projecten. Na druk vanuit onze politieke fractie werd de garantie met succes ingevoerd en we hebben allemaal gezien hoeveel succes deze had. Deze garantie zorgt ervoor dat elke jongere onder 25 jaar een baan, stageplaats, beroepsopleiding of een plaats in het voortgezet onderwijs krijgt binnen de vier maand nadat ze de school hebben verlaten of werkloos zijn geworden. 

Na slechts drie jaar zijn over heel Europa 9 miljoen jongeren toegetreden tot de Jongerengarantieregelingen en hebben ze werk gevonden of hebben ze stages, beroepsopleidingen of voortgezette beroepsopleidingen gevolgd. Met een oorspronkelijk budget van € 6,4 miljard heeft de Jongerengarantie in veel lidstaten voor grote structurele veranderingen gezorgd. Er zijn nu immers 1,4 miljoen minder werkloze jongeren. 

We hoeven u niet uit te leggen dat dit programma nu meer nodig is dan ooit. De crisis van de jongerenwerkloosheid is nog lang niet voorbij. Een op vijf jonge Europeanen is nog steeds werkloos, waarvan meer dan een derde al langer dan 12 maanden. 

Bij bezuinigingsmaatregelen en besparingen zijn jongeren de eersten om hun baan te verliezen of om in een moeilijke arbeidssituatie terecht te komen. Maar net op het ogenblik dat de Jongerengarantie broodnodig is, ligt ze onder vuur. Het oorspronkelijke budget is opgebruikt en het Europese voorstel voor financiering tot 2020 betekent dat er jaarlijks 75% minder geld beschikbaar zal zijn voor de Jongerengarantie. Wij vinden deze omgekeerde logica verbijsterend. 

Investeren in de vaardigheden van jonge mensen is net de enige manier om een tegengewicht te bieden aan de rampzalige gevolgen van de bezuinigingsmaatregelen van de voorbije jaren. 

Wij strijden voor een voortgezette financiering van € 20 miljard om van de Jongerengarantie een permanent aspect van het Europese tewerkstellingsbeleid en onderdeel van het Europese sociale model te maken. Het feit dat er binnen de Raad voorstellen circuleren die het Erasmusprogramma willen kortwieken, is des te meer een reden om hard op tafel te kloppen voor investeringen in onze jongeren. 

Om ervoor te zorgen dat de Europese Unie synoniem staat voor welvaart voor jongeren, is het van cruciaal belang om te investeren in vaardigheden en sociale insluiting. 

We willen van Europa een betere plek maken voor de jeugd – een plek waar elke jongere de kans krijgt om te gaan werken en daarvan degelijk te kunnen leven. Een plek waar kinderen geen honger hoeven te lijden. Waar alle jongeren hun eigen en andermans cultuur kunnen ontdekken en de kans krijgen om in het buitenland te studeren. 

De Europese jeugd verdient een degelijke Jongerengarantie, Erasmus voor iedereen, een Europese Cultuurcheque. En Europese kinderen hebben recht op een echte Kindergarantie. Voor ons als Europese socialisten is solidariteit met en investeren in onze volgende generatie het allerbelangrijkste. Daarom willen we iedereen uitnodigen om op 16 november onze Actiedag voor jongeren te steunen. 

Sergei Stanishev - Voorzitter PES 

Laura Slimani - Voorzitter YES 

Tine Soens - Ambassadeur Jeugdplan 

Kathleen Van Brempt

Yasmine Kherbache 

Aaron Ooms