Dankuwel!

Op 15 mei lanceerde Bond zonder Naam zijn nieuwe campagne. Centrale thema is dankbaarheid. Schitterende keuze. Dankbaarheid en levensgeluk gaan immers hand in hand.

Concreet heeft BZN de eerste nationale DankBank opgericht voor online dankieren. Met dit initiatief wil Bond zonder Naam zichtbaar maken hoe dankbaar ons land is. De DankBank wordt opgericht met de steun van verscheidene partners waaronder een aantal Vlaamse politici, maar iedereen kan er een dankbaar bericht plaatsen. Mijn bijdrage kan je alvast hier lezen:

“Geld, zo zegt men wel eens, is een middel om waardering uit te drukken. Daarom heeft geld een zekere ‘waarde’. Als de Europese crisis vandaag al één positief gevolg heeft, is het wel dat we inzien hoe onzinnig die gedachte wel is. Voor de CEO of voor de arbeider heeft het uur dat doorgebracht wordt aan het ziekbed van hun moeder of de troost die geboden wordt aan hun kind evenveel waarde, ongeacht hun inkomen of sociale status. Echte waarde vertaalt zich enkel in dankbaarheid voor de aandacht die we aan elkaar schenken. Dank is niet in euro’s uit te drukken. Het heeft echte waarde. Als we al die aandacht op www.dankbank.be zetten, zijn we samen steenrijk.”

Doe mee aan de campagne en dankier mee op www.dankbank.be.