Commissie moet zich aan afspraken Europees sociaal programma houden

Het lang verwachte Labour Mobility pakket dat Europees commissaris Marianne Thyssen zou voorstellen en dat de mobiliteit van werknemers in de EU eerlijker zou regelen, is om onduidelijke redenen uitgesteld. Al jaren klagen we aan dat sociale dumping en uitbuiting een ernstig probleem is dat de arbeidsmarkt verstoort. Commissaris Thyssen beloofde de sociale rechten in Europa te zullen verbeteren, maar het instrument dat ze daarvoor kan gebruiken, is nu om onduidelijke redenen en voor onbeperkte tijd uitgesteld. Nochtans zei de Commissie dat het een van hun topprioriteiten was. Het parlement wordt altijd op de hoogte gebracht als er dergelijke ingrijpende veranderingen aan de agenda plaats vinden, maar nu weten we van niets. We moeten ons baseren op allerlei geruchten.

Wij vragen nu al lang, samen met de vakbonden, een herziening van de detacheringsrichtlijn. We moeten er voor zorgen dat in Europa het principe van gelijk loon voor gelijk werk, over de grenzen van de lidstaten heen, gevrijwaard blijft. Dat de Commissie nu het Labour Mobility pakket terug trekt, doet vermoeden dat ze twijfelt aan de uitbouw van een Europese Sociale pijler.