Als commissie niets doet, is het normaal dat lidstaten zelf sociale dumping aanpakken

De Europese Commissie heeft zopas verduidelijking gegeven over de ingebrekestelling van Frankrijk en Duitsland omdat die lidstaten in de strijd tegen sociale dumping een minimumloon hebben ingevoerd voor de transportsector die actief is op haar grondgebied. De Commissie heeft geen problemen met het principe van het minimumloon, maar zegt de bestaande wetgeving én het vrij verkeer van goederen en diensten in de EU te moeten vrijwaren. 

Elke lidstaat ontwikkelt nu, bij gebrek aan een ernstige Europese regelgeving, aparte regels om de sociale rechten en arbeidsvoorwaarden van de eigen werknemers te beschermen. Het allergrootste probleem blijft de sociale dumping in de sector en dat moet dan ook dringend en krachtig aangepakt worden. Als de Commissie niet ingrijpt, is het normaal dat lidstaten het heft in eigen handen nemen om de werknemers op hun grondgebied te beschermen tegen sociale dumping. Ook België werkt nu aan zo’n eigen wetgeving.

In plaats van landen in gebreke te stellen moet het sociaal overleg met de sociale partners in sneltempo opgestart worden om een Europees kader te ontwikkelen waarin ook sociale en arbeidsvoorwaarden van werknemers gerespecteerd en gecontroleerd worden. De Europese vakbeweging heeft een aantal voorstellen gedaan om vooral het handhavingsbeleid te verbeteren, zodat fraude die leidt tot sociale dumping makkelijker ontdekt kan worden. Dat betekent dat er meer moet gebeuren dan de controle op de rij- en rusttijden, maar dat ook de licenties van de bedrijven, de bedrijfsadministratie en de cabotage-praktijken (het vervoer van goederen binnen een land, door een buitenlandse firma) moeten gecontroleerd worden. Die gegevens moeten aan elkaar gekoppeld worden om misbruiken te kunnen opsporen. De controle is vandaag belabberd, zeker nu de afgelopen jaren het handhavingspersoneel in de hele EU met 75 procent gedaald is. De Commissie moet snel werk maken van een Europees kader, omdat de wantoestanden in de sector met de dag erger worden en steeds meer jobs kosten.

De Commissie zegt zich bewust te zijn van de problemen en “te werken aan gepaste maatregelen om die problemen aan te pakken in zowel de herziening van de vervoerssector richtlijn en de detacheringsrichtlijn.”