Archief

1 2

2021

Weer een stap dichter bij Europese bescherming voor platformwerkers

— Chauffeurs die werken voor Uber zullen voortaan vallen onder de Nederlandse CAO taxivervoer en moeten worden gezien als werknemers. Dat is de uitspraak van een Nederlandse rechter in een rechtszaak die…
Lees meer

​Maandelijks 300 euro meer dankzij het Europees minimumloon

— Vandaag buigt de commissie Werkgelegenheid en Sociale Zaken zich voor het eerst over het voorstel voor een Europees minimumloon. “Wie werkt in Europa zou toch zeker moeten kunnen zijn van een goed leven…
Lees meer

Kindergarantie moet elk kind in Europese Unie een sterke start gunnen

— De Europese Commissie lanceert vandaag haar voorstel voor een Europese kindergarantie. “Kwaliteitsvol onderwijs, goede zorg en degelijke huisvesting verzekeren voor elk kind in de Europese Unie. Dat moet…
Lees meer

Een sociaal Europa staat nu écht in de steigers

— Vandaag gaat het Europees Parlement in debat met de Europese Commissie over haar actieplan voor de implementatie van de Europese pijler van Sociale Rechten. “Het sociale Europa waar wij al zo lang voor…
Lees meer

Europees plan moet preventie, screening en behandeling van kanker versterken

— Deze week lanceerde de Europese Commissie haar actieplan tegen kanker. "Een stap in de goede richting," zegt Europees Parlementslid Kathleen Van Brempt. "Kanker blijft één van de belangrijkste doodsoorzaken…
Lees meer

2020

Nieuwe rij- en rusttijden in transportsector van kracht

— Vanaf vandaag, 20 augustus 2020, gelden de nieuwe Europese regels rond rij- en rusttijden in de transportsector. "Een erg belangrijke stap op weg naar een betere bescherming van transportarbeiders in de…
Lees meer

Na de dag van de arbeid komt het échte werk.

— 1 mei. De dag van de arbeid. Een dag die ik – in normale omstandigheden - onder kameraden zou doorbrengen. In de stoet, op de tribune, pinten tappen op de Grote Markt, al lachend elkaar eens goed vastpakken,…
Lees meer

Commissie stelt voorzichtig een Sociaal Europa voor

— Er komt een Europees minimumloon, een Europese kindergarantie in de strijd tegen kinderarmoede, een herverzekeringsmechanisme voor werkloosheidsuitkeringen én bindende loontransparantie om de loonkloof…
Lees meer

2018

Race to the Bottom in Limburg! Wanneer dumpt Europa sociale dumping?

— Europees Parlementslid Kathleen Van Brempt nodigt u uit voor een gratis vertoning van de Deense documentaire 'Race to the Bottom'. Een unieke blik achter de schermen van bedrijven diefortuinen verdienen…
Lees meer

Race to the Bottom in West-Vlaanderen! Wanneer dumpt Europa sociale dumping?

— Europees Parlementslid Kathleen Van Brempt nodigt u uit voor een gratis vertonging van de Deense documentaire 'Race to the Bottom'. Een unieke blik achter de schermen van bedrijven diefortuinen verdienen…
Lees meer

2017

Er hang een levensgrote ‘maar’ vast aan de Sociale Pijler

— Vandaag wordt in Göteborg de zogenaamde Pijler van Sociale Rechten van de Europese Unie plechtig voorgesteld. Een belangrijke symbolische stap, maar met symbolen alleen, zullen we er niet geraken. Voor…
Lees meer

Sociale bescherming bereik je niet met mooie principes maar met afdwingbare rechten

— Een Europese Sociale Pijler die enkel een inspirerend kompas is voor de lidstaten en sociale bescherming niet verankert in Europese wetten is voor de Europese sociaal-democraten onaanvaardbaar. Je kan niet…
Lees meer

Kom ook naar 'Race to the Bottom': een unieke blik achter de schermen van sociale dumping

— Europees Parlementslid Kathleen Van Brempt (sp.a) nodigt u uit voor de gratis vertoning van de Deense documentaire Race to the Bottom. De documentaire 'Race to the Bottom' biedt een unieke blik achter…
Lees meer

Links pro-Europees front haalt eerste slag thuis in stemming Sociale Pijler

— Het belangrijke rapport over de Europese Pijler van Sociale Rechten werd zopas met een stevige meerderheid goedgekeurd in het Europees parlement. Hoewel heel wat parlementsleden van de nieuwe…
Lees meer

Meer Europese solidariteit nodig met vluchtelingen getroffen door extreem winterweer

— Op vraag van de Europese sociaal-democraten houdt het Europees parlement vanavond met vertegenwoordigers van de Europese Commissie en de Raad een actualiteitsdebat over de schrijnende situatie voor vluchtelingen…
Lees meer

2016

De volgende Europese generatie heeft investeringen nodig

— Iedere generatie kijkt op een andere manier naar Europa. Voor de oudere generatie die de Tweede Wereldoorlog heeft meegemaakt, was het Europese project dé garantie dat er nooit meer oorlog zou uitbreken.
Lees meer

Parlement herhaalt oproep voor versterking ouderschapsverlof

— Tijdens de plenaire zitting van september bevestigde het Europees Parlement haar oproep voor een versterking van het ouderschapsverlof in de Europese Unie. In een rapport over het creëren van goede arbeidsomstandigheden…
Lees meer

Als commissie niets doet, is het normaal dat lidstaten zelf sociale dumping aanpakken

— De Europese Commissie heeft zopas verduidelijking gegeven over de ingebrekestelling van Frankrijk en Duitsland omdat die lidstaten in de strijd tegen sociale dumping een minimumloon hebben ingevoerd voor…
Lees meer

Commissie mag niet buigen voor verzet Oostelijke lidstaten tegen detacheringsrichtlijn

— Het ziet er naar uit dat de lidstaten de herziening van de detacheringsrichtlijn, die sociale dumping in Europa moet tegengaan, in de vrieskist willen steken. Hallucinant. Niet alleen zorgt het huidige…
Lees meer

Sociaal-democraten steunen asiel- en migratievoorstel Europese Commissie

— De Europese sociaal-democraten steunen de voorstellen die de Europese Commissie voorstelt in het kader van de herziening van de Dublin-akkoorden. Dat zeiden ze tijdens het bijwijlen heftige debat over asiel…
Lees meer

Voorstellen Thyssen geen oplossing voor België

— Niet alleen hebben we wel heel erg lang moeten wachten op voorstellen van de Commissie om sociale dumping aan te pakken, nu ze er zijn, voldoen ze niet. Het principe ‘gelijk loon voor gelijk werk in hetzelfde…
Lees meer

Van Brempt bevraagt Raad en Commissie over criminaliseren van hulpverlening aan vluchtelingen

— Met twee parlementaire vragen, gericht aan zowel de Raad als de Europese Commissie, wil ik verduidelijking krijgen over de berichten dat de Europese lidstaten vrijwilligers die vluchtelingen helpen, zou…
Lees meer

Vluchtelingencrisis: Nederlands EU-voorzitterschap moet woorden in daden omzetten

— Er moet dringend werk worden gemaakt van één Europese asielprocedure waarbij vluchtelingen geen asiel meer aanvragen in een lidstaat, maar in de Unie. Daarna moeten ze via een correcte verdeelsleutel…
Lees meer

​Belgische Europarlementsleden vragen Frankrijk humanitaire oplossing voor vluchtelingenkampen Calais en Duinkerke

— Samen met enkele Belgische Europese parlementsleden heb ik een brief van initiatiefnemer Bart Staes ondertekend, gericht aan de Franse ambassadrice en de Franse vertegenwoordiger bij de Europese Unie over…
Lees meer

2015

Commissie moet zich aan afspraken Europees sociaal programma houden

— Het lang verwachte Labour Mobility pakket dat Europees commissaris Marianne Thyssen zou voorstellen en dat de mobiliteit van werknemers in de EU eerlijker zou regelen, is om onduidelijke redenen uitgesteld.
Lees meer

​Sociaal-democraten laten 800 miljoen euro reserveren in EU begroting voor spreidingsplan

— De sociaal-democraten in het Europees parlement hebben voorgesteld om in de EU-begroting voor 2016 800 miljoen euro extra te voorzien voor de spreiding van vluchtelingen over de lidstaten. Ons amendement…
Lees meer

​Sociaal-democratische parlementsleden uit 28 lidstaten vergaderen over vluchtelingencrisis

— Sociaal-democratische parlementsleden uit de 28 lidstaten van de Europese Unie verzamelen morgen op uitnodiging van de sociaal-democratische fractie in het Europees parlement in Brussel. Ze zullen er de…
Lees meer

Europese ministers moeten dringend knopen doorhakken

— De Europese ministers die vandaag de vluchtelingencrisis bespreken moeten vanavond nog een akkoord bereiken. Het Luxemburgse voorzitterschap liet bij monde van buitenlandminister Jean Asselborn verstaan…
Lees meer

N-VA-plan voor vluchtelingencrisis toont geen bereidheid om tot Europese oplossingen te komen

— Met stijgende verbazing heb ik de uitspraken gelezen over het ‘Europese plan’ van N-VA ondervoorzitter en Europees parlementslid Sander Loones. De N-VA gedraagt zich als een zweeppartijtje in de marge…
Lees meer

Lidstaten moeten hun verantwoordelijkheid nemen in aanpak vluchtelingencrisis

— Het schrijnende gebrek aan solidariteit en verantwoordelijkheid bij de Europese lidstaten in de aanpak van de vluchtelingencrisis in Europa is onaanvaardbaar. Het is, volgens mij, onze plicht om in Europa…
Lees meer

Europees parlement wil zwangerschapsverlof opnieuw op de agenda

— Het Europees parlement heeft de herziening van de richtlijn over het zwangerschaps- en vaderschapsverlof tijdens de plenaire vergadering nog maar eens op tafel gelegd. In een resolutie roept het parlement…
Lees meer

2014

Sociale criteria moeten even zwaar wegen als economische criteria

— Op de vooravond dat Juncker met zijn langverwacht Investeringsplan naar buiten komt, heeft het Europees Parlement een belangrijk signaal gegeven dat het een echte breuk wil met het verleden van rabiate…
Lees meer

Zwanger in Europa? Helaas de Commissie behandelt je als administratieve rompslomp.

— Al vier jaar lang houden de Europese lidstaten een door het parlement goedgekeurde richtlijn over een uitgebreid zwangerschapsverlof en verbeterde rechten van jonge moeders in de diepvries. Het is immers…
Lees meer

Investeren in sociaal weefsel moet topprioriteit zijn

— Een sterke sociale zekerheid speelt een cruciale rol in de aanpak van armoede en ongelijkheid, het stimuleren van duurzame economische groei en het creëren van nieuwe jobs en bijkomende productie. Dat…
Lees meer

Een sociaal pact voor Europa.

— Tijdens de Europa-uitzending van de Zevende Dag reikte ik de hand naar groenen, liberalen en christendemocraten om meteen na de Europese verkiezingen samen werk te maken van een Europees sociaal pact.
Lees meer

Eerste sociaal scorebord van de EU

— Voor de eerste keer maakt een 'sociaal scorebord' deel uit van het Europees semester, het jaarlijkse overzicht van de economische beleidsdoelstellingen van de EU. In eenderde van de Europese lidstaten wordt…
Lees meer

Eerst de mensen redden, dan de banken.

— Jonathan Holslag schreef op 19, 20 en 21 februari drie essays over de toekomst van de Europese Unie voor De Morgen. Mij werd, als Europees parlementslid, gevraagd te reageren op de drie essays. Vandaag:…
Lees meer

15 jaar euro: 'Een muntunie zonder politieke en sociaal-economische unie is gedoemd'

— Precies 15 jaar geleden, met name op 4 januari 1999, schakelden de beurzen in Europa over op de euro. De eenheidsmunt van de Unie zou drie jaar later, in 2002, in de vorm van munten en bankbiljetten ingevoerd…
Lees meer

2013

Geen contracten met lidstaten maar gemeenschappelijke Europese aanpak

— De laatste Europese top van dit jaar buigt zich over een aantal belangrijke onderwerpen zoals de economische en monetaire unie en het economisch en sociaal beleid in de Unie. De leiders van de Europese…
Lees meer

Brief aan paus Franciscus

— Geachte heer, Beste Franciscus, U zal mij willen verontschuldigen als ik u niet aanschrijf met Heilige Vader, maar ik wil u verzekeren dat dit geenszins respectloos bedoeld is. Sinds uw aanstelling als…
Lees meer

VZW Thebe neemt Cera-prijs 2014 in ontvangst

—  Dit weekend werd in Antwerpen de jaarlijkse Cera-prijs voor het jeugdwelzijnswerk uitgereikt aan vzw Thebe uit Maasmechelen voor hun project 'Mijn Verleden'. Met dit project gaat Thebe, vele jaren…
Lees meer

'Nationaliteitsshoppen': Superrijken zijn net iets gelijker in EU

— Terwijl In het Italiaanse Lampedusa in oktober nog 366 mensen het leven verloren in een poging Europa binnen te geraken, wordt het voor de superrijken van de wereld steeds makkelijker om een toegangsticket…
Lees meer

Europese sociaaldemocraten keuren meerjarenbegroting met pijn in het hart goed

— Het Europees parlement heeft zopas de Europese meerjarenbegroting voor de komende zeven jaar gestemd. “We keuren het bereikte compromis met pijn in het hart goed. Deze begroting blijft onvoldoende…
Lees meer

Europa heeft veel meer nodig dan een sociaal scorebord

— De Europese regeringsleiders zitten morgen en overmorgen, 24 en 25/10) opnieuw aan tafel om de stand van zaken in de Unie te bespreken. Op de agenda van de top staan onder meer de toekomst van de digitale…
Lees meer

Laatste State of the Union Barroso is pijnlijk laagtepunt van Europees beleid

—  Met een beetje geluk hebben we de laatste State of the Union van Commissievoorzitter Barroso gehoord. Het wordt tijd om, na de Europese verkiezingen van 2014 afscheid te nemen van de Portugees aan…
Lees meer

Maatschappelijk verantwoord ondernemen opgenomen in openbare aanbestedingen

— Het Europees parlement en de Raad hebben op 26 juni 2013 een overeenkomst bereikt over nieuwe regels betreffende openbare aanbestedingen en concessies. Met de nieuwe regels zullen openbare aanbestedingen…
Lees meer

Sociale rechtvaardigheid als basis voor Europese identiteit

—  Vandaag gaf ik op het symposium ‘De toekomst van Europa’ in Den Haag een lezing over sociale rechtvaardigheid als basis van de Europese identiteit. Het symposium, dat plaats vond in de…
Lees meer

Besparingsdrift eist mensenlevens

—  In hun nieuwste boek 'The Body Economic: Why Austerity Kills' beschrijven socioloog David Stuckler en epidemioloog Sanjay Basu hoe de huidige besparingspolitiek niet enkel slachtoffers, maar ook mensenlevens…
Lees meer

Belgische nominaties voor de Prijs van het Europees Burgerschap 2013 bekend

— De Belgische jury, bestaande uit Ivo Belet, Bart Staes, Louis Michel en mezelf, heeft de Belgische laureaten voor de Prijs van het Europees Burgerschap 2013 aangewezen. Die prijs wordt sinds 2008 toegekend…
Lees meer

Laat Europese Unie zelf begrotingsmaatregelen nemen

— Tijdens een gesprek aan de KULAK, de Kortrijkse afdeling van de Katholieke Universiteit Leuven, lanceerde voormalig voorzitter van de Europese Centrale Bank (ECB) Jean Claude Trichet een gedurfd voorstel.
Lees meer

1 2