Wet op quota gestemd

Voortaan maken vrouwen voor minstens een derde deel uit van de bestuursraad in grote bedrijven. Een belangrijke stap naar meer vrouwen in topfuncties te krijgen. Of zoals Noel Slangen dit weekend zei in De Standaard: “Want wie durft ernstig te beweren dat 90 procent van alle bekwaamheid bij ons mannen zit?”

Op initiatief van Bruno Tuybens stemde de Kamer op 16 juni 2011 de wet goed om meer vrouwen aan de top van beursgenoteerde bedrijven te brengen. “De wet verplicht voortaan dat de raden van bestuur voor een derde uit vrouwen bestaan. En we gaan dat ook echt controleren", zo stelt hij.

De bedrijven moeten niet plots hun bestuursraad anders samenstellen. De wet bevat overgangstermijnen. Overheidsbedrijven geven het goede voorbeeld en krijgen een jaar de tijd. Voor grote en middelgrote bedrijven is een overgangsperiode van vijf jaar voorzien. Als ze bij het begin van het zesde jaar geen derde vrouwen in hun raad van bestuur hebben, worden al hun nieuwe benoemingen ongeldig. En als ze een jaar later nog altijd niet hebben geluisterd, wordt zelfs elke beslissing van hun raad van bestuur nietig. De kleinste vennootschappen krijgen, tot slot, een overgangstermijn van acht jaar.
Tuybens stelt terecht dat vrouwen problemen soms vanuit een andere invalshoek bekijken. Een bedrijf neemt betere beslissingen als het met verschillende visies rekening houdt. “Met deze quota slaan we eindelijk de eerste barsten in het glazen plafond, dat vrouwen in bedrijven nog altijd tegenhoudt."

Lees meer op de website van sp.a