Vanaf 2085 evenveel vrouwen als mannen in topfuncties

Volgens een nieuwe studie van de universiteit van Denver zal het nog meer dan 70 jaar duren alvorens er evenveel vrouwen als mannen topfuncties bekleden. Dat cijfer is gebaseerd op de huidige aangroei van vrouwen in leidinggevende posities. Pas van 2085 zou dat aantal een gelijkwaardig evenwicht bereiken. 

Het Women's College van de Universiteit van Denver hoopt dat deze studie mensen stimuleert om de groei van leidinggevende vrouwen alsnog te doen versnellen. Werkgevers promoveren volgens het rapport nog te weinig op basis van prestaties. Uit voorgaande onderzoeken bleek namelijk dat vrouwen veel minder dan mannen de kans krijgen om zich te bewijzen in hogere functies. Zelfs wanneer ze zichtbaar zouden presteren dan hun mannelijke collega's. 

Nochtans bewijst een onderzoek van de Zwitsere denktank Credit Suisse Institute dat bedrijven voordelen halen uit een gediversifieerd topkader. Bedrijven met minstens één vrouw in de raad van bestuur presteren de laatste jaren beter dan ondernemingen waar uitsluitend mannen aan de top staan. De zes jaar durende internationale studie bij 2360 bedrijven toonde aan dat deze bedrijven het 26 procent beter deden dan bedrijven waar enkel mannen in het bestuur zetelden. Ze zouden ook beter bestand zijn tegen de gevolgen van de crisis. 

Eén van de mogelijkheden om de aanwezigheid van vrouwen in raden van bestuur te vergroten is het werken met quota. In oktober ontstond er nog onenigheid in de Europese commissie over een voorstel van Europees Commissaris van Justitie en Mensenrechten Viviane Reding. Reding wou dat bestuursraden van bedrijven voor minstens 40 procent uit vrouwen moesten bestaan. 

Over die regeling schreef ik in september een opiniestuk in De Morgen. Meer informatie over de discussie rond quota voor vrouwen in bestuursraden vind je via deze link.