Steun Spaanse vrouwen in abortuszaak

In Spanje dreigt de regering de bestaande abortuswet af te voeren. Volgens een op 20 december 2014 goedgekeurd voorstel zouden vrouwen het recht ontnomen worden om zelf te beslissen om tot een abortus over te gaan wanneer bijvoorbeeld hun eigen gezondheid door de zwangerschap bedreigd is.

Het is een grassroots-beweging die het initiatief nam om een petitie te starten tegen het voorstel van de Spaanse regering. Onze fractie van sociaaldemocraten in het Europees parlement en uiteraard ikzelf ondersteunen het initiatief.

Als bijlage vind je de brief/petitie en klik hier voor de online petitie. Alle steun is welkom.