Ruzie in de Europese Commissie over... vrouwen

 Er is iets merkwaardigs aan de hand in de Europese Commissie. Waar de Commissie normaal haar voorstellen bij consensus goedkeurt, zal ze voor het eerst sinds het aantreden van Barroso in 2004 over één van haar voorstellen stemmen. Dat ruikt naar ruzie. Dat komt omdat het ditmaal over... vrouwen gaat. Met name over de aanwezigheid van vrouwen in de raden van bestuur van grote Europese bedrijven. Vooral de Europese liberalen tonen zich het meest vrouwonvriendelijk.

Eén en ander betreft het voorstel van Europees Commissaris Viviane Reding, die het meer dan beu is dat het Europese bedrijfsleven halsstarrig weigert om het aandeel vrouwen in de raden van bestuur te verhogen. De grote Europese bedrijven hebben in 97 procent van de gevallen een man als CEO en in hun raden van bestuur zit 86 procent mannen. Commissaris Reding gaf de bedrijven de kans om vrijwillig een charter te ondertekenen waarin ze beloofden werk te maken van een evenwichtigere verdeling: welgeteld 24 Europese bedrijven onderschreven die oproep! Zelfregulering lijkt dus niet te werken. Daarom wil Reding Europese quota. Elf lidstaten hebben inmiddels al quota ingevoerd, waaronder België in 2011. 
 
Reding wil dat raden van bestuur voor minstens 40 procent uit vrouwen bestaan. Daarover wordt er nu geruzied in de Commissie. In het college van Commissarissen zullen alvast 11 van de 27 Commissarissen, vooral liberalen, tegen stemmen. Van slechts een achttal commissarissen is bekend dat ze ‘voor’ zullen stemmen. De voorstemmer zijn in het merendeel mannen; toch één lichtpunt in de duisternis. Het voorstel werd inmiddels op één punt afgezwakt in de hoop nog twijfelaars over de streep te trekken. Waar het oorspronkelijke voorstel voorzag in strenge sancties en het weren van weigerachtige bedrijven bij overheidsopdrachten, zijn die sancties nu geschrapt en mag elke lidstaat zelf bepalen welke gevolgen ze geeft aan het niet halen van de doelstellingen. Maar zelfs dan lijkt een meerderheid van de Commissie niet gewonnen te zijn om meer evenwicht na te streven in de leiding van het bedrijfsleven.
 
Benieuwd hoe onze Belgische Commissaris Karel De Gucht zal stemmen, vooral nu ons land, als een van de weinigen, naast Frankrijk, Italië en Oostenrijk, officieel heeft laten weten de plannen van Reding te steunen. Wat doet onze Vlaamse liberale commissaris? Misschien moet hij voor de stemming morgen nog snel even advies vragen aan zijn partijgenote Gwendolyn Rutten.