Meer vrouwen in raden van bestuur, graag

De Europese Commissie overweegt om quota in te voeren om meer vrouwen in de raden van bestuur van onze Europese bedrijven te krijgen. Goed nieuws! Er zijn nog steeds te weinig dames in deze besturen, terwijl we ons toch al jaren verzetten tegen het glazen plafond. In 2007 deed ik hetzelfde voor de Vlaamse bedrijven, blij dat nu ook Europa deze draad oppikt.