Meer geld voor kinderopvang, energiebesparing en koopkracht

Onder impuls van sp.a trekt de Vlaamse regering de investeringen in kinderopvang, energiebesparing en de koopkracht van werkende mensen fors op. We besteden ongeveer 400 miljoen euro aan de noden van de mensen. Deze investeringen zijn niet alleen nodig, maar voor de mensen ook nuttig. De terugdringing van de energiefactuur, de uitbreiding en het betaalbaar maken van de kinderopvang, de mensen lonen voor hun werk; stuk voor stuk zijn dit sociale maatregelen die het verschil maken.

Ik vind het belangrijk dat we slim en sociaal investeren in kinderopvang. Elk kind heeft recht op goede en betaalbare kinderopvang. In mei trok de Vlaamse regering op mijn vraag al extra middelen uit voor meer opvangplaatsen en voor de betaalbaarheid van kinderopvang. Met de extra middelen kunnen we nu ook in de zelfstandige kinderopvang de ouderbijdrage afhankelijk maken van het inkomen. Dat is veel eerlijker en het maakt kinderopvang betaalbaarder voor iedereen. Bijvoorbeeld voor een verpleegster en een arbeider met een gemiddeld loon, betekent deze maatregel al snel een besparing van ongeveer 1200 euro per jaar.

Door mensen meer te ondersteunen bij werken aan hun huis om het energiezuiniger te maken, ben ik ervan overtuigd dat meer mensen effectief de stap zullen zetten om bijvoorbeeld hun dak te isoleren of dubbele beglazing te steken. Dat is goed voor het milieu én voor hun portemonnee, want hoe minder het verbruik, hoe lager de energiefactuur.

Ook de versterking van de jobkorting is een sociale maatregel en zorgt dat mensen die werken meer loon overhouden. Die maatregel is belangrijk in het kader van de dalende koopkracht voor lage en middeninkomens, zeker op het moment dat federale maatregelen achterblijven. Het verschil tussen een uitkering en een loon wordt er ook wat groter door, wat de drempel om aan de slag te gaan verlaagt.

 

(Tot juni 2009 was de Vlaamse minister voor Mobiliteit, Gelijke Kansen en Sociale Economie - Kathleen Van Brempt)