Meer en beter betaald ouderschapsverlof voor gezonde en evenwichtige gezinnen

 Vandaag 20 oktober schaarde een meerderheid van het Europees parlement in Straatsburg zich achter het voorstel van mijn Portugese fractiegenote Edite Estrela om alle Europese moeders 20 weken betaald zwangerschapsverlof te geven én om ook voor alle Europese vaders twee weken betaald verlof in te voeren. Hiermee verklaarden ze zich akkoord met het standpunt dat de commissie voor vrouwenrechten eerder innam. 

Voor de Belgische moeders zou dit betekenen dat ze 20 in plaats van 15 weken thuis kunnen blijven. Bovendien hebben ze tijdens hun verlof recht op hun volledige salaris. De Belgische mannen beschikken nu al over twee weken vaderschapsverlof. Met dit voorstel zou ook dat verlof volledig vergoed worden. 

Dat Europa nu voor gezonde gezinnen kiest, stemt me gelukkig. Als deze richtlijn van kracht wordt, is dat volgens mij een goede zaak voor de gezinnen én voor onze economie. Nu er steeds meer vrouwen zijn die werken en de vergrijzing enorm toeneemt, is het nodig dat er een voldoende omkadering is om kinderen te krijgen. Dankzij deze regelgeving hebben vrouwen voldoende tijd om te recupereren en borstvoeding te geven en worden de vaders al van bij de geboorte van hun kindje betrokken. Zo creëer je meer evenwicht bij alle betrokkenen: kinderen, mama en papa. 

We mogen echter nog niet beginnen juichen.  Het dossier verhuist nu naar de Raad van Ministers. Er valt te vrezen dat zij het voorstel nog grondig zullen aanpassen. Er zal ook druk zijn van de werkgevers, die hevig protesteren tegen dit soort maatregelen. Uit een impactstudie blijkt immers dat het voorstel alleen al in België 166 miljoen euro zou kunnen kosten. Nochtans bewijzen de voorbeelden in in Scandinavië dat je met dit soort aanpak een enorme stijging krijgt in de activiteitsgraad van de vrouwen. De activiteitsgraad in Zweden, Denemarken, Noorwegen en IJsland ligt gemiddeld 10 procent hoger dan in België. Met zo'n stijging betalen de maatregelen zichzelf terug: voor Europa is een toename van 1,4 procent al voldoende.