Maltese kandidaat Tonio Borg totaal ongeschikt als Europees Commissaris

 Nadat de Maltese Eurocommissaris voor gezondheid en consumentenzaken John Dali in oktober ontslag moest nemen, na beschuldigingen van omkoping, heeft lidstaat Malta opnieuw een niet geheel onbesproken vervanger voorgesteld. Tonio Borg, Malta’s minister van buitenlandse zaken, werd inmiddels door Commissievoorzitter Barroso aanvaard als kandidaat. Borg wordt komende dinsdag door het Europees parlement bevraagd. Al lijkt hij totaal ongeschikt als Europees Commissaris.

Borg staat bekend om zijn uitermate conservatieve standpunten inzake abortus, vrouwen-, holebi- en migrantenrechten. Standpunten die totaal niet verzoenbaar zijn met de Europese waarden. Als minister van justitie in Malta voerde Borg in 2004 campagne om het verbod op abortus in de grondwet te krijgen; in 2011 verzette hij zich tegen de Maltese echtscheidingswetgeving, die door een meerderheid van de Maltese bevolking werd gesteund. Net zoals hij zich in 2009 verzette tegen het voorstel van de Maltese sociaaldemocraten om ook homoseksuele koppels huurbescherming te geven in de nieuwe huurwetgeving of tegen het recht van samenwonende homoseksuele koppels en niet-gehuwde koppels om van elkaar te kunnen erven. Borg steunde ook de criminalisering van zaad- of eiceldonatie voor alleenstaande moeders en lesbische koppels, die gestraft zouden moeten worden met een boete van 10.000 tot 23.000 euro en een celstraf van 5 jaar. Verder steunt hij actief anti-abortusorganisaties, wat onaanvaardbaar is voor een Commissaris die de portefeuille van volksgezondheid krijgt. Een verbod op abortus brengt grote gezondheidsrisico’s mee voor vrouwen. De man is ook gekant tegen voorbehoedsmiddelen, wat dramatisch is voor een Commissaris van volksgezondheid.
 
Borg wordt er inmiddels ook van beschuldigd de steenrijke Kazach Rakhat Aliyev een verblijfsvergunning te hebben verschaft in Malta, terwijl Kazachstan de man voor het gerecht wil brengen in verband met schendingen van de mensenrechten. Hoewel hij dat in alle toonaarden ontkent, wordt Aliyev, voormalig ambassadeur van Kazachstan, ondermeer beschuldigd van marteling, misbruik, omkoperij en witwaspraktijken. Borg ontkent dat hij met de zaak Aliyev iets te maken heeft. In elk geval moet dit dossier eerst grondig onderzocht worden en hadden zowel Malta als Commissievoorzitter Barroso moeten vermijden dat een kandidaat-Europees Commissaris wordt aangeduid en aanvaard die mogelijk juridisch in opspraak kan komen.

Bovendien was hij in 2002 verantwoordelijk voor een uitzetting van Eritrese bootvluchtelingen, die volgens Amnesty International bij hun terugkeer in Eritrea gemarteld werden.
 
Borg zal komende dinsdag ondervraagd worden door de commissies milieu, volksgezondheid en voedselveiligheid, en interne markt en consumentenbescherming van het Europees parlement. Het staat vast dat de man stevig op de rooster zal worden gelegd. Het Europees parlement heeft een adviserende stem, maar kan een eventuele benoeming niet tegen houden. Maar Commissievoorzitter Barroso zal wel rekening moeten houden met het standpunt van het parlement, wil hij zijn Commissie geen gezichtsverlies laten leiden. Ik zal alvast tegen de aanstelling van Borg stemmen in het parlement.