Kloof vrouwen en mannen nog steeds niet volledig gedicht

Op 11 november vieren we Vrouwendag in België. Sommigen halen dan eens onverschillig de schouders op, denkend dat vrouwen en mannen allang gelijke rechten hebben. Niks is minder waar. Het traditionele rollenpatroon blijft in veel situaties nog altijd overeind.

Uit cijfers van het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ) blijkt dat een op de drie vrouwelijke zelfstandigen minder dan 833 euro per maand verdient. Zonder partner dreigen ze in de armoede terecht te komen. Het is een feit dat vrouwen vaker in kwetsbare sectoren werken, zoals de horeca of de lichaamsverzorging. Volgens het NSZ is dit hoge cijfer echter in de eerste plaats te wijten aan het traditionele rollenpatroon. Een vrouw moet nog steeds meer instaan voor het gezin en voor het huishouden dan haar partner. Daardoor kan ze niet genoeg tijd en energie in haar zaak steken.