Internationale vrouwendag, ook voor mannen

Op de internationale vrouwendag wil ik tussen alle activiteiten, recepties en initiatieven even stilstaan bij de mannen en verwijzen naar een leuk artikel 'Mannen op crèche goed voor jongens' uit De Volkskrant van gisteren, 7 maart.

In het artikel, waarvan je onderaan een tekstversie als bijlage kan vinden, vertelt hoogleraar pedagogiek Louis Tavecchio van de Universiteit van Amsterdam over zijn recent onderzoek naar de invloed van mannelijke crècheleiders op kinderen. En daar is niks banaals aan. Ik ben het eens met de professor dat als we een samenleving willen met meer gelijkheid, dan moeten we strijden voor meer rechten voor vrouwen én mannen. We moeten streven naar een diverse samenleving, met gelijke kansen en rechten voor de mensen die erin wonen, werken en leven. Vrouwen én mannen dus.

Het is een continue opdracht om gendergelijkheid te promoten en het rollenpatroon te doorbreken. Uit het onderzoek blijkt dat meisjes én jongens nood hebben aan mannen in hun leven. In welke hoedanigheid dan ook. Of zoals de professor zegt: “Het vreemde is: iedereen vindt het wel doodnormaal als er alleen vrouwelijke crècheleidsters zijn.”
Dus ja, meer mannen die ouderschapsverlof opnemen, meer mannen in de crèches, in het onderwijs, ...