Gezinsbeleid blijft topprioriteit

De volgende federale regering zal extra inspanningen moeten leveren het vlak de combinatie van arbeid en gezin. Op Vlaams niveau betekent dat een verdere inspanning rond kinderopvang en onderwijs. Dat zijn niet alleen belangrijke verkiezingsthema’s. Het zijn cruciale thema’s naar de toekomst. Ik eis aandacht voor onze toekomst. Ik eis aandacht voor onze kinderen.

In de campagne hebben de andere partijen, met NV-A en Open VLD op kop, de mond vol van de noodzaak om streng te besparen en hard te snoeien. Daar moeten we mee oppassen, want zo’n standpunten kunnen onze toekomstige welvaart echt in het gevaar brengen. De volgende regering zal natuurlijk moeten bezuinigen, maar ze mag dit enkel doen binnen een verstandige toekomstvisie. Naast die strenge besparingen moet je daarom tegelijkertijd slim blijven investeren. Gezinsbeleid blijft daarbij een topprioriteit.

Enerzijds betekent dit dus dat we ons richten naar de sterkhouders van de maatschappij van morgen: de kinderen. De beste strategie om je welvaart te verzekeren is om te investeren in onderwijs en kwaliteitsvolle kinderopvang.

Neem nu het voorbeeld van kinderopvang. Het is absoluut cruciaal dat er voldoende, toegankelijke (en dus betaalbare!) en kwaliteitsvolle kinderopvang is. Het is eigenlijk de verdomde plicht van de overheid om hier voor te zorgen, ook als je het vanuit een kille, puur economische bril bekijkt.
Uit recente tijdsbestedingscijfers blijkt dat maar liefst één op zeven voltijds werkende vrouwen de combinatie arbeid en gezin als problematisch beschouwt. Natuurlijk start dit met de zoektocht naar kinderopvang. Maar ook in de verdere loopbaan zien we dat veel bedrijven (en overheden) hier tekortschieten. Nochtans heeft het faciliteren van de combinatie arbeid gezin enorm potentieel om meer mensen aan het werk helpen.
 
De volgende federale regering zal daarom extra inspanningen moeten leveren het vlak de combinatie van arbeid en gezin. Op Vlaams niveau betekent dat een verdere inspanning rond kinderopvang en onderwijs. Dat zijn niet alleen belangrijke verkiezingsthema’s. Het zijn cruciale thema’s naar de toekomst toe. Ik eis aandacht voor onze toekomst. Ik eis aandacht voor onze kinderen.