Fakkeltocht tegen Spaanse inperking abortusrecht

Op 29 januari protesteren voorvechters van Europese vrouwenrechten in Brussel tegen de plannen van de conservatieve Spaanse regering om de abortuswetgeving fors in te perken. We steunen volop dit protest.

De betoging maakt deel uit van een breed Europees protest dat in verschillende landen plaats heeft. De Brusselse betogers trekken ook naar het Europees parlement. Dat toont eens te meer aan dat Europeanen niet enkel onderling solidair willen zijn, maar dat het Europese project voor hen ook meer is dan een economische vrijhandelszone. Europese leiders wijzen er voortdurend op dat Europa een waardenproject is. Welnu, gendergelijkheid, vrijheid en waardigheid behoren tot de basiswaarden van de Europese Unie. Die waarden omvatten ook het recht op seksuele en reproductieve gezondheidszorg.

Om die reden hebben de Europese sociaaldemocraten ook al op 16 januari in de plenaire zitting van het Europees parlement geprotesteerd tegen de plannen van de Spaanse regering. Het kan niet dat de nieuwe generatie Spaanse vrouwen minder rechten zullen hebben dan hun moeders. Dat zou getuigen van een Europa dat stappen achteruit zet als het gaat om basiswaarden.

Volgens de voorstellen van de Spaanse regering zal abortus enkel nog mogelijk zijn na een verkrachting als er klacht werd ingediend en voor vrouwen bij wie de zwangerschap een ernstige bedreiging vormt voor hun mentale of fysieke gezondheid. In alle andere gevallen wordt abortus opnieuw een misdaad. Zo wordt de klok voor Spaanse vrouwen 30 jaar teruggedraaid.

Het recht op een veilige zwangerschapsonderbreking maakt deel uit van het fundamentele recht op seksuele en reproductieve gezondheidszorg. Dat recht wordt Spaanse vrouwen ontnomen. Zij hebben nu de keuze. Ofwel een abortus laten uitvoeren in een andere Europese lidstaat, ofwel aangewezen zijn op achterkamerabortussen. Het Spaanse wetsvoorstel is bovendien discriminerend. Vrouwen die het zich kunnen veroorloven, kunnen naar het buitenland reizen, maar voor vrouwen die het financieel moeilijk hebben, blijven enkel onveilige, clandestiene abortussen mogelijk.

Praktische info:
Samenkomst om 17u voor de Spaanse ambassade (Wetenschapstraat 19, Brussel).
18u: fakkeltocht naar het Europees Parlement (Luxemburgplein, Brussel).

Meer informatie op abortionright.eu
Bekijk ook de Facebookpagina van het evenement
Teken ook de petitie op Avaaz