Europees Parlement keurt richtlijn 40 procent vrouwen in bestuursraden goed

Het Europees parlement heeft zopas een nieuwe richtlijn goedgekeurd waardoor beursgenoteerde bedrijven in de toekomst minstens 40 procent vrouwen in niet uitvoerende-functies in hun bestuursraden moeten opnemen. Het eerder afgezwakte voorstel werd opnieuw aangescherpt met strengere sancties.

In november 2012 lanceerde de Europese Commissie een voorstel tot richtlijn teneinde de gender-evenwichten bij niet-uitvoerende bestuurders van beursgenoteerde bedrijven te verbeteren. Dat was het resultaat van een vraag van het Europees parlement, dat een quota van 40 procent vrouwen had voorgesteld. Aanvankelijk zou het om een verplichting gaan, maar na heftig lobbywerk werd het voorstel teruggeschroefd tot een doelstelling. Dat vonden wij een spijtige zaak, maar in de discussies die daarop volgden, zijn we er wel in geslaagd een aantal belangrijke correcties uit te voeren, ondanks het heftige weerwerk van de Europese christendemocraten. Er komen nu toch sancties voor bedrijven die de gendervenwichten aan hun laars lappen.

De correcties hebben ondermeer betrekking op aanpassingen aan de hele recruteringsprocedure waarbij er géén uitzonderingen meer worden gemaakt voor de zogenaamde familiale bedrijven, zoals de christendemocraten hadden gevraagd. Bovendien komen er toch strengere sancties voor bedrijven die de quota niet halen. Het gaat ondermeer om administratieve boetes, het uitsluiten van openbare aanbestedingen en een gedeeltelijke uitsluiting voor middelen van de Europese structuurfondsen... Lidstaten kunnen overigens die sancties nog zelf uitbreiden, als bedrijven volharden in de boosheid. Hoewel de sociaaldemocraten nog verder hadden willen gaan, is dit compromis een sterk signaal naar zowel de lidstaten als de betrokken bedrijven. Met dit compromis maken we nu immers duidelijk dat we het voorstel willen finaliseren voor het einde van deze legislatuur.