Equal Pay Day over deeltijds werken

Equal Pay Day, de dag tot wanneer vrouwen moeten werken om hetzelfde loon te krijgen als mannen verdienden tijdens het voorbije jaar, staat dit jaar in het teken van deeltijds werken.

De nieuwe cijfers bewijzen het: vrouwen verdienen in België nog steeds 22% minder dan mannen. Daarom organiseren zij-kant, de progressieve vrouwenbeweging en het ABVV op woensdag 20 maart 2013 al voor de negende keer Equal Pay Day (EPD), de dag voor gelijk loon voor vrouwen en mannen.

Specifiek staat het deeltijds werken centraal dit jaar. Ongeveer 44% van de vrouwen werkt deeltijds, tegenover slechts 9% bij de mannen. De loonkloof bedraagt momenteel 21,69% (recentste percentage 2010) tegenover 21,87% vorig jaar. De loonkloof verkleint dus niet meer. Eén van de belangrijkste redenen hiervoor is het feit dat vrouwen vaker deeltijds werken dan mannen.

zij-kant en het ABVV stellen vier aanbevelingen voor om werk en gezin beter te kunnen combineren:

  • Meer zorgende vaders, via een uitbreiding van het vaderschapsverlof van de huidige 10 dagen naar 4 weken.
  • De uitbouw van collectieve zorgdiensten, zoals betaalbare en kwaliteitsvolle kinderopvang, ook voor schoolgaande kinderen.
  • Betere informatie over deeltijds werk en de (negatieve) gevolgen ervan op de loopbaan, de werkloosheidsuitkering en het latere pensioen.
  • Een gezinsvriendelijke arbeidsorganisatie, waar vrouwen en mannen ruimte krijgen om hun werk en privéleven te combineren. Zo vermijden we dat werknemers verplicht worden deeltijds te gaan werken.

Daarnaast vragen zij-kant en het ABVV ook de uitvoering van de loonkloofwet, die in 2012 gestemd werd maar nog op de nodige uitvoeringsbesluiten wacht.

Meer info vind je op deze site. Bekijk zeker ook het filmpje.