Equal Pay Day: strijd voor gelijk loon tussen mannen en vrouwen is nog niet gestreden

Ondanks dat de Belgische en Europese wetgeving voorschrijven om gelijk loon te betalen voor gelijk werk, verdienen vrouwen in België gemiddeld nog steeds 20 % minder dan mannen. Om actie te voeren voor een gelijk loon, wordt op 13 maart de Equal Pay Day georganiseerd door Zij-kant, de progressieve vrouwenbeweging en het ABVV. Op Europees niveau voert Zij-kant actie met Equal Pay Now. Een samenwerking met PvdA Nederland en PES Women. 

Equal Pay Day is de jaarlijkse dag tot wanneer vrouwen moeten werken om evenveel te verdienen als wat mannen het jaar ervoor hebben verdiend. Hoe groter de ongelijkheid, hoe later deze dag in het jaar valt. Dit jaar is dat in België dus na twee maanden en dertien dagen.  Dit betekent dat het dichten van de loonkloof begint te stagneren, want in 2015 was het verschil ook al 20%. De noodzaak van deze dag blijkt dus uit de mate van progressie die de afgelopen jaren geboekt is. Als we aan dit tempo verdergaan, dan moeten we nog 35 jaar (tot 2051) actie blijven voeren vooraleer we loongelijkheid bereiken.

Toch is er ook hoopvol nieuws. Als we kijken naar de gemiddelde bruto-uurlonen van enkel voltijds werkenden, dan is de loonkloof sinds 2001 al met bijna twee derde gedicht. Dat betekent enerzijds dat we op de goede weg zijn voor een gelijk uurloon, maar anderzijds blijft de grootste ongelijkheid in het deeltijds werken. In 2014 werkte 41% van de vrouwen in de privésector deeltijds, tegenover slechts 9% van de mannen. Deeltijds werk blijft dus een vrouwenzaak, wat vaak nog steeds te maken heeft met genderstereotiepe verwachtingen ten aanzien van huishoudelijke en zorgtaken. Bovendien blijkt uit onderzoek dat dit lang niet altijd een vrijwillige keuze is. Slechts 8,5% van de deeltijds werkende vrouwen gaf aan geen voltijdse job te wensen.

Bekijk hier het krachtige filmpje van Zij-kant met Amazon Eve over loonongelijkheid op http://www.paymelikeaman.eu. Meer informatie over de acties rond Equal Pay Day vind je op http://www.paymelikeaman.eu.