Equal Pay Day 2014

Tijdens Equal Pay Day 2014 voerden vrijwilligers van zij-kant en ABVV-militanten overal in Vlaanderen en Brussel actie voor gelijk loon voor vrouwen en mannen. Ze richtten Injustice Gates op om de onrechtvaardigheid van de loonkloof v/m tastbaar te maken. Tegelijkertijd verspreidden ze schandalige flyers en affiches met een kale, zwarte, dikke of rosse man. U vindt het schandalig dat zij minder verdienen. Vindt u dat ook als het om vrouwen gaat?

In vergelijking met de eerste Equal Pay Day, die  op 31 maart 2005 werd georganiseerd en waar we met moeite over volledige en betrouwbare statistieken beschikten, kan de loonkloof vandaag nauwkeurig gemeten worden. Kijken we naar de brutomaandlonen van deeltijdse en voltijdse werknemers samen, in de privésector, dan bedraagt de loonkloof vandaag 21%. Wanneer we uitsluitend rekening houden met voltijdse werknemers in de privésector en hun gemiddelde uurloon, bedraagt de loonkloof slechts 7%. Tegenover 10 jaar geleden is dit meer dan een halvering, in 2001 bedroeg dit nog 15%. 

Het goede nieuws is dus dat 10 jaar campagne zijn nut bewezen heeft. De loonkloof is op uurbasis en voor wie voltijds werkt effectief verkleind.