Dienstencheques voor kinderopvang

Begin volgend jaar start ik in Mechelen, Kortrijk, Tienen en Ronse met proeftuinen rond flexibele en occasionele kinderopvang met dienstencheques. Zo wil ik leren welke kinderopvang het beste is in noodgevallen. Als je kind ziek is, jijzelf plots naar de dokter moet of onverwachts moet overwerken, kan je geen beroep doen op de klassieke kinderopvang. Welke aanpak dan het beste werkt, zal na een jaar experimenteren duidelijk zijn. Ik trek voor deze proefprojecten 5,4 miljoen euro uit.

In Mechelen, Kortrijk, Tienen en Ronse zal je gedurende een jaar met dienstencheques dringende kinderopvang kunnen betalen. Je inkomen bepaalt wat je betaalt voor die cheques. De komende maanden tekent elke gemeente haar plan van aanpak uit. Zo wordt Mechelen een 'open proeftuin': er zal flexibele en occasionele kinderopvang zijn voor kinderen tot 10 jaar. De criteria voor Ronse, Mechelen en Kortrijk moeten we nog vastleggen. Zo kan Kortrijk bijvoorbeeld opvang aanbieden voor zieke kinderen of Ronse zich specifiek richten op kinderen van alleenstaande ouders.

Het budget voor de proeftuinen past in een forse investering in kinderopvang, in totaal 78,8 miljoen euro die de Vlaamse Regering vandaag heeft goedgekeurd. De grootste hap uit dat bugdet, 42,5 miljoen euro zal ervoor zorgen dat dat kinderopvang ongeacht of je beroep doet op een privé of gesubsidieerde opvang, inkomensgerelateerd wordt. Kinderen verdienen immers gelijke kansen.

(Tot juni 2009 was de Vlaamse minister voor Mobiliteit, Gelijke Kansen en Sociale Economie - Kathleen Van Brempt)