De Wever en de gouden rokskes

Hola pola. Bart De Wever haalde in De Standaard van vandaag 25 januari, uit naar het invoeren van quota in raden van bestuur. Met de Noorse verplichting om een vast percentage vrouwen aan de top van het bedrijfsleven te hebben is er een elite van 'gouden rokjes' ontstaan: vrouwen die mandaten in raden van bestuur opstapelen. Boodschap van De Wever: quota zijn slecht.

Mogen we dat een tikkeltje kort door de bocht vinden van de gevreesde opiniemaker? Pars pro toto, om het maar in het Latijn te zeggen? De Wever onderbouwt zijn stelling met een onderzoek van de universiteit van Michigan dat inderdaad in een eerste vaststelling enkele vreemde gevolgen van de nieuwe regelgeving aangeeft, maar daar ook ophoudt. Wie een beetje de gevolgen van quota bestudeerd heeft weet dit ook: in eerste instantie zal een veranderde situatie steeds bijsturing vereisen.

Het model dat De Wever wel voorstelt - laat de bedrijven bedrijven zijn - heeft ondertussen al twintig jaar bewezen net het omgekeerde van gelijk welke diversiteitsdoelstelling te bewerkstelligen. In onze raden van bestuur zit inderdaad nog steeds maar 7 procent vrouwen, terwijl onze universiteiten toch al enige tijd goed werk leveren om zowel hooggeschoolde mannen als vrouwen af te leveren.

Wat de opstapeling aan mandaten in raden van bestuur betreft kunnen we erg snel ook een aantal mannelijke voorbeelden geven, niet in het minst bij politici. Dat Europees links hierover al enige tijd afspraken probeert te maken die systematisch door Europees rechts tegengehouden worden zullen we maar verzwijgen. Hoe dan ook, het is niet omdat vrouwen in een raad van bestuur terecht komen dat ze automatisch een andere moraal hebben dan hun mannelijke voorgangers.

Kortom: dat De Wever met een Amerikaanse studie zijn Vlaamse gelijk probeert te halen is zijn absolute goed recht, maar over zijn conclusie zou hij in gelijk welk debat zélf verschroeiend hard uithalen. Uiteraard mag hij een klassiek ultraliberaal discours hanteren, maar een volgende keer graag met betere argumenten.