Besparingen wegen op gelijkheid tussen man en vrouw

Maandag publiceerde de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (Oeso) een rapport waaruit blijkt dat het besparingsbeleid van sommige Europese lidstaten een negatief effect heeft op de situatie van vrouwen op de arbeidsmarkt. 

De hevige besparingen maken van de gelijkheid tussen mannen en vrouwen op vlak van salarissen en arbeidsvoorwaarden minder een prioriteit. Besparingen in de publieke sector hebben ook gevolgen op het gezinsbeleid. Allemaal maatregelen waar vooral vrouwen en alleenstaande moeders het slachtoffer van worden. Nochtans is de tewerkstelling van vrouwen een factor van economische ontwikkeling, maar daar is in tijden van crisis geen oog voor. 

Het rapport vreest ook voor een ‘ontmoedigingseffect', vooral dan bij hoogopgeleide vrouwen die omwille van de recessie van werken afzien. Omgekeerd willen relanceprogramma's vooral het banenverlies opvangen in sectoren waar mannen aan de slag zijn.