Archief

1 2

2016

Equal Pay Day: strijd voor gelijk loon tussen mannen en vrouwen is nog niet gestreden

— Ondanks dat de Belgische en Europese wetgeving voorschrijven om gelijk loon te betalen voor gelijk werk, verdienen vrouwen in België gemiddeld nog steeds 20 % minder dan mannen. Om actie te voeren voor…
Lees meer

2015

Gelijkheid tussen mannen en vrouwen nog lang niet in zicht

— Het jaarlijkse rapport van de commissie gendergelijkheid en vrouwenrechten van het Europees parlement is weinig bemoedigend voor de vooruitgang inzake gendergelijkheid. Als we zo verder gaan, zullen we…
Lees meer

2014

Gelijkheid in beeld

— Curieus,een Vlaamse sociaal-culturele organisatie, hield tussen oktober 2013 en januari 2014 een fotografie wedstrijd voor amateurfotografen. De opdracht was met een originele kijk gelijkheid vast te leggen…
Lees meer

Malta keurt holebi-huwelijk goed

— Goed nieuws uit Malta. Gisteren, 14 april 2014, stemde een meerderheid in het parlement voor de invoering van gelijke huwelijksrechten voor holebi’s. Zo is het vanaf nu ook mogelijk voor koppels…
Lees meer

Equal Pay Day 2014

— Tijdens Equal Pay Day 2014 voerden vrijwilligers van zij-kant en ABVV-militanten overal in Vlaanderen en Brussel actie voor gelijk loon voor vrouwen en mannen. Ze richtten Injustice Gates op om de onrechtvaardigheid…
Lees meer

Steun voor vrouwenrechten in Europa en de rest van de wereld.

— Vandaag, 14 februari, voert One Billion Rising actie voor vrouwenrechten. Eerder deze week zette ik reeds mijn schouders onder hun actie in het Europees parlement. Vandaag doe ik dat opnieuw. Met veel overtuiging.
Lees meer

Europees parlement vraagt Commissie actie te ondernemen tegen homohaat

— Met een eigen initiatiefrapport vraagt het Europees parlement aan de Europese Commissie om een actieplan tegen homofobie uit te werken. Een op twee holebi’s in de Unie voelt zich gediscrimineerd of werd…
Lees meer

Fakkeltocht tegen Spaanse inperking abortusrecht

— Op 29 januari protesteren voorvechters van Europese vrouwenrechten in Brussel tegen de plannen van de conservatieve Spaanse regering om de abortuswetgeving fors in te perken. We steunen volop dit protest.
Lees meer

Steun Spaanse vrouwen in abortuszaak

— In Spanje dreigt de regering de bestaande abortuswet af te voeren. Volgens een op 20 december 2014 goedgekeurd voorstel zouden vrouwen het recht ontnomen worden om zelf te beslissen om tot een abortus over…
Lees meer

2013

Seksuele taboes van conservatieven wringen vrouwenrechten de nek om

— Ik ben geschokt door de manipulatieve en obstructieve manier waarop rechts-conservatieve groepen een resolutie hebben gekelderd die de seksuele en reproductieve rechten van vrouwen in de hele Unie wilde…
Lees meer

Europees Parlement keurt richtlijn 40 procent vrouwen in bestuursraden goed

— Het Europees parlement heeft zopas een nieuwe richtlijn goedgekeurd waardoor beursgenoteerde bedrijven in de toekomst minstens 40 procent vrouwen in niet uitvoerende-functies in hun bestuursraden moeten…
Lees meer

Wanneer beide ouders hun verantwoordelijkheid opnemen komt dat iedereen ten goede

—  Als vaders en moeders na de geboorte van hun kind nu eens het kraamverlof zouden delen. Dat is zowat het voorstel van de Open VLD-vrouwen om de combinatie tussen arbeid en gezin eenvoudiger te maken.
Lees meer

Equal Pay Day over deeltijds werken

— Equal Pay Day, de dag tot wanneer vrouwen moeten werken om hetzelfde loon te krijgen als mannen verdienden tijdens het voorbije jaar, staat dit jaar in het teken van deeltijds werken. De nieuwe cijfers…
Lees meer

Vanaf 2085 evenveel vrouwen als mannen in topfuncties

— Volgens een nieuwe studie van de universiteit van Denver zal het nog meer dan 70 jaar duren alvorens er evenveel vrouwen als mannen topfuncties bekleden. Dat cijfer is gebaseerd op de huidige aangroei van…
Lees meer

Vrouwen betalen de crisis

—  Doordat overheden steeds meer besparen op sociale voorzieningen betalen vrouwen de grootste prijs voor de crisis. Dat blijkt uit een studie van de internationale hulporganisatie Plan International.
Lees meer

2012

Besparingen wegen op gelijkheid tussen man en vrouw

— Maandag publiceerde de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (Oeso) een rapport waaruit blijkt dat het besparingsbeleid van sommige Europese lidstaten een negatief effect heeft op de…
Lees meer

Borg: Het gaat niet enkel over bekwaamheid maar vooral over geloofwaardigheid

— De omstreden kandidaat-Europees Commissaris Tonio Borg, bekend om zijn virulente standpunten tegen vrouwen-, holebi- en migrantenrechten, heeft een meerderheid gekregen in het Europees parlement. Deze man…
Lees meer

Europese Unie keurt doelstelling 40 procent vrouwen in bestuursraden goed

—  De Europese Commissie heeft vandaag bekend gemaakt dat ze een wetgevend initiatief neemt om er voor te zorgen dat tegen 2020 40 procent van de niet-uitvoerende leden van bestuursraden van Europese…
Lees meer

Maltese kandidaat Tonio Borg totaal ongeschikt als Europees Commissaris

—  Nadat de Maltese Eurocommissaris voor gezondheid en consumentenzaken John Dali in oktober ontslag moest nemen, na beschuldigingen van omkoping, heeft lidstaat Malta opnieuw een niet geheel onbesproken…
Lees meer

Ruzie in de Europese Commissie over... vrouwen

—  Er is iets merkwaardigs aan de hand in de Europese Commissie. Waar de Commissie normaal haar voorstellen bij consensus goedkeurt, zal ze voor het eerst sinds het aantreden van Barroso in 2004 over…
Lees meer

Europa trekt de kaart van vrouwenquota

— Vandaag verschenen in De Morgen drie korte opiniestukken over quota voor vrouwen in bestuursraden van beursgenoteerde bedrijven. Europees Commissaris Viviane Reding werkt aan een richtlijn om beursgenoteerde…
Lees meer

Campagne tegen seksisme en homofobie

— Animo, de jongerenbeweging van sp.a, en onze vrouwenbeweging zij-kant startten vandaag met een campagne tegen seksisme en homofobie. Met het campagnefilmpje 'Ik doe er niet aan mee' uiten ze hun bezorgdheid…
Lees meer

Equal Pay Day op 20 maart

— Op 20 maart ‘vieren’ we weer Equal Pay Day, de dag tot wanneer vrouwen moeten werken om evenveel te verdienen als wat mannen in één jaar al ontvingen. De campagne focust dit jaar…
Lees meer

2011

Wet op quota gestemd

— Voortaan maken vrouwen voor minstens een derde deel uit van de bestuursraad in grote bedrijven. Een belangrijke stap naar meer vrouwen in topfuncties te krijgen. Of zoals Noel Slangen dit weekend zei in…
Lees meer

Eindelijk geboorteverlof voor meemoeders

— Dat beide ouders van de eerste dagen van hun kind ten volle mogen genieten is al jaren een verworven recht. De vorige zin was echter enkel juist als we onder “ouders” een vader en een moeder…
Lees meer

Glazen plafond doorbreken, desnoods met de nodige dwang

— Dat er in het jaar 2011 nog altijd zo’n groot verschil bestaat tussen het aantal vrouwen en het aantal mannen in topfuncties, is niet normaal. Dit aanpakken met behulp van quota gaat dus niet om zomaar…
Lees meer

Equal Pay Day – 25 maart 2011

— Er is in ons land nog altijd een groot verschil tussen de lonen van vrouwen en mannen. De loonkloof bedraagt maar liefst gemiddeld 22,93%. Vorig jaar bedroeg deze 23,46%. Een kleine verbetering dus, maar…
Lees meer

Internationale vrouwendag, ook voor mannen

— Op de internationale vrouwendag wil ik tussen alle activiteiten, recepties en initiatieven even stilstaan bij de mannen en verwijzen naar een leuk artikel 'Mannen op crèche goed voor jongens' uit…
Lees meer

De Wever en de gouden rokskes

— Hola pola. Bart De Wever haalde in De Standaard van vandaag 25 januari, uit naar het invoeren van quota in raden van bestuur. Met de Noorse verplichting om een vast percentage vrouwen aan de top van het…
Lees meer

Papa's willen beter verlof

— Uit een onderzoek van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen (IGVM) blijkt dat meer dan negen op de tien vaders verlof opnemen na de geboorte van hun kind. Niettemin lijkt de regeling op…
Lees meer

2010

In de naam van de vader

— De stelling 'Twintig weken zwangerschapsverlof zal zorgen voor een plafond in dubbel glas' gaat echt niet op. Dat maakte ik ook duidelijk in mijn reactie op Vlaams CD&V-parlementslid Griet Coppé.
Lees meer

Kloof vrouwen en mannen nog steeds niet volledig gedicht

— Op 11 november vieren we Vrouwendag in België. Sommigen halen dan eens onverschillig de schouders op, denkend dat vrouwen en mannen allang gelijke rechten hebben. Niks is minder waar. Het traditionele…
Lees meer

Meer en beter betaald ouderschapsverlof is nodig én verantwoord

— De richtlijn om het ouderschapsverlof volledig betaald te maken en op te trekken naar twintig weken voor de moeders en twee weken voor de vaders is een noodzakelijke maatregel die ook in deze economisch…
Lees meer

Meer en beter betaald ouderschapsverlof is nodig én verantwoord

— De richtlijn om het ouderschapsverlof volledig betaald te maken en op te trekken naar twintig weken voor de moeders en twee weken voor de vaders is een noodzakelijke maatregel die ook in deze economisch…
Lees meer

Meer en beter betaald ouderschapsverlof voor gezonde en evenwichtige gezinnen

—  Vandaag 20 oktober schaarde een meerderheid van het Europees parlement in Straatsburg zich achter het voorstel van mijn Portugese fractiegenote Edite Estrela om alle Europese moeders 20 weken betaald…
Lees meer

Investeren in gezonde en evenwichtige gezinnen

—  Vandaag 20 oktober schaarde een meerderheid van het Europees parlement in Straatsburg zich achter het voorstel van mijn Portugese fractiegenote Edite Estrela om alle Europese moeders 20 weken betaald…
Lees meer

Kloof tussen vrouwen en mannen wordt kleiner in België

— België is een van de landen waarin het dichten van de kloof tussen vrouwen en mannen het meest succesvol gebeurt. Als voormalig minister van gelijkekansenbeleid verheugt het me ons land te zien opklimmen…
Lees meer

Meer vrouwen in raden van bestuur, graag

— De Europese Commissie overweegt om quota in te voeren om meer vrouwen in de raden van bestuur van onze Europese bedrijven te krijgen. Goed nieuws! Er zijn nog steeds te weinig dames in deze besturen, terwijl…
Lees meer

Gezinsbeleid blijft topprioriteit

— De volgende federale regering zal extra inspanningen moeten leveren het vlak de combinatie van arbeid en gezin. Op Vlaams niveau betekent dat een verdere inspanning rond kinderopvang en onderwijs. Dat…
Lees meer

Vrouwen en armoede

— De cijfers van de bevraging van Comeva samen met de Koning Boudewijn Stichting gezien, en die zijn best wel frappant. Volgens de bevraging komt één vrouw op de vijf financieel moeilijk rond.
Lees meer

Kinderopvang voor elke portemonnee

— “Ieder kind heeft recht op een kwaliteitsvolle opvangplaats. Welk inkomen de ouders ook hebben.” Caroline Gennez en John Crombez maken werk van inkomensgerelateerde opvang voor alle kinderen…
Lees meer

2009

Een zwangerschap zou in Vlaanderen beter 15 maanden duren...

— Wat is het allerbelangrijkste in je leven? Het antwoord zal afhangen van het feit of je kinderen hebt of niet. Voor wie kinderen heeft, is het héél duidelijk. "Kinderen zijn de levende…
Lees meer

Vrouwen en politiek

— Je hoeft de radio maar aan te zetten of de ‘vrouwenthema's' - ik heb wat moeite met het woord - vliegen je rond de oren. Afgelopen week lanceerde de KVLV een actie in het kader van energiezuinig omspringen…
Lees meer

Echte vaders hebben ook kinderen

— In het Europees parlement hebben conservatieven en liberalen woensdag een voorstel weggestemd om het zwangerschapsverlof uit te breiden. In dat voorstel, van socialistisch parlementslid Edite Estrela stond…
Lees meer

Een christendemocratisch of socialistisch gezinsbeleid?

— De Europese volkspartij, waarvan de CD&V lid is, heeft een socialistisch voorstel tot uitbreiding van het zwangerschapsverlof in het Europees parlement verworpen (7 mei 2009). En van vaderschapsverlof…
Lees meer

Kinderopvang is een recht

— Vandaag moeten gezinnen gemiddeld 13 crèches bellen voor ze een plaats vinden voor hun kindje. En bij één op tien lukt het zelfs helemaal niet. Wist je dat in Antwerpen 4.000 gezinnen…
Lees meer

Wanneer het huwelijk niet voldoet aan een sprookje van 1001 nachten...

— Ik heb tijdens mijn legislatuur altijd veel aandacht besteed aan gezinbeleid. Gezin in de brede betekenis van het woord. Klassieke gezinnen, samengestelde gezin, eenoudergezinnen, kansarme gezinnen, allochtone…
Lees meer

Opiniestuk: 'Ik ben Tolero'

— Mijn campagne 'F*ck holebi's en hetero's. Ik ben Tolero' kan meestal rekenen op positieve reacties. De laatste dagen ontving ik op mijn kabinet toch een aantal mails die duidelijk aantonen dat een campagne…
Lees meer

Meer geld voor kinderopvang, energiebesparing en koopkracht

— Onder impuls van sp.a trekt de Vlaamse regering de investeringen in kinderopvang, energiebesparing en de koopkracht van werkende mensen fors op. We besteden ongeveer 400 miljoen euro aan de noden van de…
Lees meer

Dienstencheques voor kinderopvang

— Begin volgend jaar start ik in Mechelen, Kortrijk, Tienen en Ronse met proeftuinen rond flexibele en occasionele kinderopvang met dienstencheques. Zo wil ik leren welke kinderopvang het beste is in noodgevallen.
Lees meer

1 2