Waar wacht België op om bij te dragen aan het Europees noodfonds voor Afrika?

Europees parlementslid Kathleen Van Brempt en sp.a-kamerlid Dirk Van der Maelen vragen aan de Belgische regering om zich dringend in te schrijven in de financiële ondersteuning van het noodfonds voor Afrika dat Europees Commissievoorzitter Juncker heeft gelanceerd. Dat fonds moet 1,8 miljard euro verzamelen om de basisoorzaken van irreguliere migratie aan te pakken.

Tijdens zijn State of The Union stelde Commissievoorzitter Juncker de oprichting van een Trust Fund voor, dat in november al moet voorgelegd worden op de Valletta top, waarop de EU overleg zal plegen met Afrikaanse landen over migratie en de vluchtelingencrisis. “Iedereen is het er over eens dat niet enkel een waardige opvang van vluchtelingen in Europa aan de orde is, maar dat er grotere inspanningen moeten gebeuren in de landen van herkomst om de basisoorzaken van gedwongen vlucht en irreguliere migratie aan te pakken,” zegt Kathleen Van Brempt. “Europa wordt niet enkel geconfronteerd met oorlogsvluchtelingen uit Syrië en Irak, maar eveneens uit Afrika. Het Trust Fonds van Juncker wil de betrokken Afrikaanse landen in de Sahel, de Hoorn van Afrika en Noord Afrika helpen. Het gaat over de ondersteuning van de overheidsinstellingen in die landen in hun strijd tegen armoede en conflicten, het versterken van hun sociale en economische infrastructuur en hun onderwijs… De extra middelen moeten ook bijdragen tot de strijd tegen mensensmokkel, door een versterking van de rechtsstaat en de grensbewaking in de regio.”

Een Trust Fonds brengt middelen uit verschillende bronnen samen, wat betekent dat er naast de inbreng uit de budgetten van de Europese Unie ook bijdragen van de lidstaten en eventuele andere donoren moeten komen. “Spanje heeft al toegezegd om geld in het fonds te storten,” zegt Van Brempt. “België mag nu niet aarzelen en moet ook middelen vrijmaken voor dat Fonds”

“In april al verklaarde premier Michel in een mededeling dat hij op de Europese Raad van 23 april een oproep zou lanceren aan alle lidstaten ‘voor een actieve solidariteit en een globale aanpak in de regio’, zegt Dirk Van der Maelen, voorzitter van de commissie buitenlandse zaken in de kamer. “De premier gaf dus toen al het signaal dat er extra inspanningen moeten gedaan worden in de landen van herkomst. Hij kan nu tonen dat het ons land menens is met die solidariteit met Afrika.”

“Wij zijn er van overtuigd dat dit project de steun zal krijgen van minister van ontwikkelingssamenwerking Alexander de Croo,” zegt Dirk Van der Maelen. “Die zei tijdens zijn toespraak op de VN-conferentie over Financing for Development in de Ethiopische hoofdstad Addis Abeba dat de vermindering van de ontwikkelingshulp en het verwaarlozen van de minst ontwikkelde landen leidt tot ‘armoede, conflict en extremisme in Afrika die duizenden mensen op weg naar de Middellandse Zee en Europa duwen’. De Croo benadrukte daar eveneens het belang van samenwerking met fragiele landen, landen in conflict of die net uit een conflict komen.”

“Ik verwacht ook grote steun van N-VA om bij te dragen aan het Trust Fonds,” zeg Van Brempt “De Europese parlementsleden van N-VA pleitten onlangs nog in hun ‘eurorealistisch tienpuntenplan’ voor een aanpak in de landen van herkomst. Daarbij werd verwezen naar de strijd tegen mensensmokkel, een van de elementen die ook het Trust fonds wil aanpakken.”

Van Brempt en Van der Maelen roepen de Belgische regering dan ook op om dringend extra middelen vrij te maken en zich bij de Commissie, in navolging van Spanje - kandidaat te stellen om het Afrikafonds te ondersteunen.