Verontwaardigd dat Belgie bijdrage aan Trust Fund Midden Oosten niet betaalt

Het Europees parlement heeft in een uitzonderlijke spoedbijeenkomst haar volle steun betuigd aan het spreidingsplan van de Europese Commissie voor 160.000 vluchtelingen. Het parlement vraagt ook aan de lidstaten bij hoogdringendheid hun bijdragen te storten in het Europese Madad Trust Fund dat de opvang van vluchtelingen in de buurlanden van Syrië ondersteund. Europa heeft 4 miljard beloofd. Slechts twee lidstaten hebben samen… 8 miljoen gestort. En België was niet bij die lidstaten,” zegt Kathleen Van Brempt en Dirk Van der Maelen verontwaardigd

“Wij willen in het Europees parlement een sterk signaal geven aan de lidstaten dat we hun getreuzel, hun struisvogelpolitiek en hun vingerwijzingen beu zijn,” zegt vice-voorzitter van de sociaal-democraten in het Europees parlement Kathleen Van Brempt. “Twee van de drie grote Europese instellingen, met name de Commissie én het parlement, zijn voorstander van een verplicht spreidingsplan. Alleen de Raad - de lidstaten - boycot die oplossing voor een nooit geziene humanitaire crisis. Het parlement heeft nu met een overweldigende meerderheid voor dat spreidingsplan gestemd. Wij verwachten van de Raad dat ze op haar volgende top hetzelfde doet. We zullen evenmin aanvaarden dat de Raad wijzigingen aan dat plan aanbrengt zonder eerst opnieuw het parlement te raadplegen.”

Hoewel het spreidingsplan van de Commissie met 370 ja-stemmen tegen 134-nee stemmen op een overweldigende meerderheid kon rekenen, lieten enkele rechts-conservatieve fracties verstaan dat zo’n spreidingsplan geen goed idee is. “Ashley Fox van de Europese Conservatieven en Reformisten, de fractie waarin ook de N-VA zetelt, zei dat er geen steun moest gaan naar ‘diegenen die de gezondheid én de rijkdom hebben om te voet van Syrië naar Europa te trekken.’ Ik kon mijn oren niet geloven,” zegt Van Brempt, die er op wijst dat de N-VA opnieuw in Europa tegen een verplicht spreidingsplan stemt, maar in België voorstander is van zo’n plan.

Voor de stemming zei parlementsvoorzitter Schulz vandaag een brief te zullen sturen naar het Luxemburgse voorzitterschap omdat de lidstaten hun bijdragen aan het Europese Regionale Trust Fund dat landen als Libanon, Jordanië, Turkije en Irak moet helpen bij hun opvang van de vluchtelingen, niet betalen. De middelen uit het Trust Fund gaan naar de vluchtelingenorganisatie van de VN. “Die heeft aangegeven dat het water hen aan de lippen staat,” zegt Van Brempt. “Het is wansmakelijk dat regeringen in de lidstaten aan hun bevolking vertellen dat vluchtelingen in de regio moeten opgevangen worden en dat we ook daar hulp moeten bieden, maar als het er op aan komt niet willen bijdragen,” zegt Van Brempt. “Het zogenaamde Madad Fonds dat al in december 2014 werd opgericht moet 4 miljard euro bijeen brengen, waarvan 1,8 miljard euro uit de Europese budgetten komt. De rest moet betaald worden door de lidstaten. Tot op heden hebben enkel Duitsland en Italië respectievelijk een schamele 5 en 3 miljoen euro gestort.”

Ook federaal parlementslid en voorzitter van de Commissie buitenlandse zaken Dirk Van der Maelen is geschokt door de vaststelling dat ons land geen bijdragen heeft gestort: “Premier Michel, die in april nog opriep om steun te verlenen aan de landen van herkomst heeft dus wat uit te leggen, want België heeft geen bijdrage geleverd,” zegt Van der Maelen. Ik roep de regering dan ook op om onmiddellijk haar verantwoordelijkheid op te nemen en haar bijdrage over te maken.”