Luisteren naar bezorgdheid bevolking over vluchtelingen betekent: Europese oplossingen uitwerken

Komt er dan toch eindelijk spreidingsplan voor geredde migranten op zee? Dat was het hete hangijzer waarover de Europese raad van Ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie zich vandaag boog. Vorige maand besloten vier landen - Duitsland, Frankrijk, Italië en Malta - een vrijwillige samenwerking op te zetten om vluchtelingen beter te spreiden over de Europese lidstaten. “Andere Europese leiders, waaronder ook de Belgische regering, steken opnieuw de kop in het zand,” zegt Europees Parlementslid Kathleen Van Brempt. “Nochtans zou een Europees spreidingsplan ook België ten goede komen.”

Reddingsschepen met migranten die telkens wekenlang zonder voedsel en water ronddobberen op de Middellandse Zee tot een minister van een van de Mediterrane landen hen toch tandenknarsend de toegang tot zijn haven verschaft: “Het is een schrijnende werkelijkheid geworden,” zegt Kathleen Van Brempt. “De Europese bevolking wil oplossingen, maar regeringsleiders hebben nu al jaren koudwatervrees. Dezelfde politici die elke dag moord en brand schreeuwen over de instroom en opvang van vluchtelingen, zwijgen als vermoord wanneer er een poging wordt gedaan om het probleem op een rechtvaardige en correcte manier op te lossen op Europees niveau. Intriest.”

Centraal in de discussie staat het spreidingsmechanisme om op zee geredde asielzoekers te verdelen over de verschillende lidstaten van de Europese Unie. “Zowel het Europees Parlement, als de Europese Commissie zijn daar al lang voorstander van,” zegt Van Brempt. “Dat nu ook in de Europese raad de geesten rijpen, is hoopvol." 

Met hun initiatief brengen Italië, Frankrijk, Malta en Duitsland het debat over een Europees migratiesysteem opnieuw op gang. “Al zou het beter zijn dat meer landen de moed tonen om tot een Europese oplossing te komen. Ook zij hebben daar baat bij,” zegt Van Brempt. “Zonder een ordelijk en duidelijk migratie-systeem op Europees niveau, blijven de lidstaten de hete aardappel naar elkaar doorschuiven, waardoor het echte probleem niet wordt aangepakt. Dat gebrek aan regels en duidelijkheid is waar Europese burgers, terecht, tegen protesteren.”

Dat ook de Italiaanse regering het initiatief ondersteunt, is een belangrijk signaal. "Na het vertrek Salvini uit de Italiaanse regering, kiest de huidige regering opnieuw voor samenwerking en oplossingen. Het beste antwoord op de holle woorden van Salvini is actie op Europees niveau," zegt Van Brempt. 

Duitsland en Frankrijk zouden elk 25 procent van deze bootvluchtelingen willen opvangen, maar voor Malta en Italië is 25 procent te veel. Zij rekenen er daarom op dat nog lidstaten zich aansluiten bij het initiatief.

“Het initiatief van de vier lidstaten op weinig bijval rekenen. Enkel Luxemburg toonde interesse, maar enkel wanneer meer landen mee in het gat sprongen,” zegt Van Brempt. Ook België is niet van plan om deel te nemen aan de nieuwe samenwerking. “Dat is straf, precies omdat net ons land met Louis Michel binnen een maand de nieuwe voorzitter van de Raad zal leveren. Als we écht tegemoet willen komen aan de verzuchtingen van de Europese bevolking en reële oplossingen willen voorzien voor de opvang van migranten, dan zullen we daar op Europees niveau voor moeten samenwerken. Het wordt tijd dat alle Europese regeringsleiders dat beseffen."