Hulpverlening aan vluchtelingen zal niet gecriminaliseerd worden zegt Commissie

Humanitaire hulp aan vluchtelingen zal in de toekomst niet strafbaar zijn. Dat antwoordde de Europese Commissie op een vraag van Europees parlementslid Kathleen Van Brempt. De NGO Statewatch had in januari gewaarschuwd dat de Europese Raad hulp aan vluchtelingen wilde criminaliseren.

Mensenrechtenorganisatie Statewatch trok in januari aan de alarmbel na het lezen van de ontwerpbesluiten van de Europese Raad van 16 januari. Die kunnen geïnterpreteerd worden als een poging om NGO’s en vrijwilligers die vluchtelingen helpen, juridisch te kunnen vervolgen voor mensensmokkel. Ook het Europees parlement heeft er al op gewezen dat de Europese wetgeving grijze zones bevat die er voor kunnen zorgen dat humanitaire hulp onmogelijk zou kunnen worden. Dat kan tot tragische gevolgen leiden. Denk aan de verdrinking van 31 vluchtelingen in de Egeïsche zee onder het oog van redders die geen hulp boden uit angst van mensensmokkel beticht te worden. 

De Europese Commissie werkt aan nieuwe wetgevende voorstellen om mensensmokkel te bestrijden, en evalueert daartoe het bestaande Europese rechtskader. Daarbij wordt geprobeerd voor passende sancties te zorgen, maar tevens te voorkomen dat wie migranten in nood humanitaire bijstand verleent, het risico loopt te worden gecriminaliseerd. Tegen eind 2016 zal dit proces zijn afgerond,” schrijft de Commissie in haar antwoord op mijn parlementaire vraag. De Commissie zegt ook “geen kennis te hebben van discussies die in dat kader zijn gevoerd over criminalisering van het maatschappelijk middenveld, vrijwilligers en andere caritatieve organisaties die asielzoekers proberen te helpen.”