Enkel structureel migratiebeleid op Europees niveau kan humanitaire rampen aan buitengrenzen van de EU voorkomen

Tijdens haar plenaire vergadering discussieerde het Europees Parlement vandaag over de humanitaire situatie van vluchtelingen en migranten aan de Europese buitengrenzen. "Duizenden mensen zitten, bijvoorbeeld in Bosnië en Herzegovina, vast in mensonterende omstandigheden," zegt Europees Parlementslid Kathleen Van Brempt. "Dit toont eens te meer dat het huidige beleid tekortschiet. Europa moet werk maken van duurzame, correcte en vooral menswaardige oplossingen voor migratie." 

Nooit meer een nieuw Moria. Dat was de duidelijke boodschap na de brand en de daaropvolgende humanitaire ramp waarin duizenden vluchtelingen en asielzoekers op de Griekse eilanden belandden. "Hulp vanuit de Europese lidstaten kwam toen slechts met mondjesmaat (en vaak onvoldoende op gang)," zegt Van Brempt. "En ook aan andere buitengrenzen van de EU, zoals in Bosnië en Herzegovina, is de situatie vandaag dramatisch."

Volgens mensenrechtenorganisaties zitten meer dan 2500 mensen daar vast, zonder voedsel, water of onderdak, na een brand in het kamp van Lipa. "Dit is geen alleenstaand geval. Ook elders aan de buitengrenzen van de Unie, maar ook in Libië en Turkije zien we dezelfde schrijnende taferelen," zegt Van Brempt, die wijst op de verantwoordelijkheid van de Europese Unie en de lidstaten. "Wanneer Europese lidstaten het migratiebeheer uitbesteden aan derde landen, zonder daarbij ook duidelijke minimumvoorwaarden op te leggen over de nodige voorzieningen en menswaardige opvang, zetten ze de deur wagenwijd open voor dit soort misbruiken." 

Duurzame oplossingen 

Zonder een humaan, correct en solidair migratiebeleid op Europees niveau blijft het volgens Van Brempt dweilen met de kraan open. "Zowel de Europese Commissie, als het Europees Parlement roepen al jaren op om structurele oplossingen voor de migratieproblematiek te voorzien. Jammer genoeg bleven de Europese lidstaten op de rem staan." 

Van Brempt hoop dat het nieuwe Migratiepact dat eind vorig jaar door de Europese Commissie werd voorgesteld de discussie opnieuw op gang kan trekken. "Dat is de enige manier om schrijnende en mensonterende situaties, zoals op de Griekse eilanden of in Bosnië en Herzegovina, te voorkomen."