Werelddag verzet tegen armoede

Vandaag 17 oktober, is het de werelddag verzet tegen armoede. Dit jaar zet het Belgisch Netwerk Armoedebestrijding (BAPN) armoede bij kinderen en jongeren centraal.

In een wereld als de onze is armoede een schande. Dat meer dan 1 op 6 van de kinderen en jongeren in België (of 16%) in armoede leeft is onaanvaardbaar.
De armoedeproblematiek in het algemeen en die van kinderen in armoede in het bijzonder, mag niet tussen de plooien van het dagelijks beleid vallen. Samen met de vakbonden en collega-socialisten in heel Europa ijver ik sinds de start van deze Europese legislatuur voor de invoering van een Europees minimuminkomen. Wie in armoede leeft kan zelden bijdragen aan de maatschappij waarin hij leeft en dat is een reëel verlies. Alleen al de impact van 85 miljoen mensen die je een kans geeft opnieuw echt deel uit te maken van de samenleving moet voldoende argument zijn om dit minimuminkomen voor elkaar te krijgen.

Op de site www.17oktober.be vind je alvast de eisen van het BAPN: de laagste inkomens verhogen, toegang tot kwaliteitsvolle diensten garanderen en toegang tot de arbeidsmarkt.

Deze avond is er op de Groenplaats, vanaf 17u, een actie van stoparmoede.nu. Zeker de moeite.