The Missing Link valt in de prijzen

Het project “The Missing Link” is in het kader van het Europees jaar van de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting bekroond tot beste project op het vlak van de overdracht van innovatie. 

The Missing Link startte in september 2009 en loopt nog tot augustus 2011. Met de steun van Europa verbindt het project zes organisaties in de strijd tegen sociale uitsluiting. De verschillende organisaties werken met mensen met psychische problemen, mensen die in armoede leven of mensen met een migratieachtergrond. Dit doen ze door mensen met ervaring in deze uitsluiting op te leiden tot ervaringsdeskundigen en ze tewerk te stellen in alle sectoren van de samenleving. 

Vzw De Link, die het project coördineert, is in 1999 in ons land ontstaan met als doel een opleiding te organiseren en werkgelegenheid te creëren voor ervaringsdeskundigen in de armoede en sociale uitsluiting. De Link werd eerder al geprezen als 1 van de 9 beste projecten in het kader van actieve insluiting binnen de EU. De vzw beschouwt deze prijs als een erkenning voor het pionierswerk dat sinds de oprichting verricht is om mensen in armoede zelf in de armoedebestrijding in te schakelen en als een stimulans om de ingeslagen weg verder te bewandelen. Op termijn wil De Link uitgroeien tot een Europees kenniscentrum rond armoede en sociale uitsluiting. Op mijn steun kunnen ze alvast blijven rekenen.