Reportage jongeren in armoede

De reportage over jongeren in armoede op Ter Zake van 25 september bracht nogmaals de problematiek van kinderen en jongeren weer die opgroeien in armoede. Met de jongeren die aan het woord komen hebben we vorig jaar een boeiend traject afgelegd rond armoede in Vlaanderen en armoede in Europa. We hebben met hen ook een studiereis naar Straatsburg georganiseerd. Het zijn momenten en ontmoetingen die me enorm zijn bijgebleven en hebben aangegrepen. Samen met hen wil ik armoede alvast hoog op de agenda houden. Ook na 14 oktober.