Prijs armoedebestrijding naar OCMW Balen

De Federale Prijs Armoedebestrijding gaat dit jaar naar het OCMW van Balen. De ploeg van Jos Geuens krijgt hiermee de erkenning die ze verdient. Na vier jaar intensieve werking rond kansarmoede en vele doelgerichte acties rond gezondheid, werk en onderwijs is de vooruitgang duidelijk zichtbaar.

Naast deze prestigieuze prijs is mijn steunbetuiging maar een klein extraatje, toch wil ik graag mijn bewondering en erkenning voor jullie werk uitspreken. Doe alvast zo voort. 
 
Iets meer informatie is te vinden in dit artikel uit het Het Laatste Nieuws.