Parlement haalt slag thuis: voedselsteun blijft

Op aandringen van het Europees parlement heeft de Europese commissie verklaard het Europese programma voor voedselsteun voor de meest behoeftigen ook na 2014 te willen voortzetten. Concreet wil de Commissie de juridische basis aanpassen en het programma verankeren binnen het sociaal beleid en het cohesiebeleid. Dat werd tijd.

Rest nog de asociale coalitie in de Raad. Onder leiding van Frankrijk en Duitsland zijn er immers nog een achttal lidstaten die willen dat alle Europese steun aan mensen in armoede wordt afgeschaft. Schandalig wanneer je bedenkt dat steeds meer mensen een beroep doen op voedselhulp.
De systematiek van het duo Merkel en Sarkozy is duidelijk: de afbraak van de welvaartstaat en de weigering om Europese middelen te investeren in armoedebestrijding.

Europa heeft nochtans glasheldere doelstellingen in haar Europa 2020 programma om armoede met 25 procent te verminderen. Aan de huidige trend, halen we die doelstelling pas in 2150. 140 jaar later dus.
Wie vandaag niet voldoet aan begrotingsdoelstellingen, wordt gesanctioneerd. Wie niet voldoet aan de armoedebestrijdingsdoelstellingen, laten de regeringsleiders ongemoeid. Sterk staaltje solidariteit als je weet dat in België alleen bijna 225.000 afhankelijk zijn van voedselhulp. Een aantal dat als gevolg van de crisis elke dag stijgt.