Overnachten in de kou is mensonterend

Er moeten nog steeds mensen deze ijskoude nachten buiten doorbrengen. Niet morgen maar nú zijn er oplossingen nodig en geen rondje zwarte piet doorschuiven. 

In het parlementaire debat onderstreept Karin Temmerman het onvoorstelbare aan deze situatie. “Nu honderden mensen geen opvangplaats vinden en gezinnen met jonge kinderen verplicht zijn de nacht door te brengen in de vrieskoude, is het bang afwachten tot de eerste slachtoffers zullen vallen”, zegt ze terecht. “We weten al lang dat de winterkou er aan komt en toch heeft de federale regering nagelaten noodhulp te voorzien. Staatssecretaris Courard zal binnenkort alle ministers bijeenroepen, maar dat is veel te laat. De regering moet nu dringend werk maken van een noodoplossing.”
Daarom steunt sp.a de oproep van Vluchtelingenwerk Vlaanderen. De organisatie vraagt het kabinet van premier Leterme dringend noodhulp te voorzien.

  • We vragen de premier een publieke ruimte (sporthal/ruimte/openbaar gebouw) op te vorderen om alvast vrouwen en kinderen tijdelijk onderdak te bieden tijdens deze barre winterdagen. Een bed, warme soep, wasgelegenheid en (minimale) beveiliging van hun overnachtingsplek zijn noodzakelijk.
  • We vragen ook dat - bij wijze van tijdelijke noodmaatregel - de civiele bescherming optreedt en er minimale vormen van soepbedeling en nachtwacht komen. De werkdruk op het personeel bij de opvangorganisaties (opvang van alleenstaande mannen, nieuwkomers, etc) is zo hoog en de organisaties zijn niet in staat hiervoor bijkomende mensen in te zetten.