Op zoek naar een eigen plek voor jongeren in armoede

Op 4, 5 en 6 april nodigden we een groep van 22 jongeren die leven in armoede uit op een driedaagse studiereis naar Straatsburg. Centraal tijdens deze drie dagen stond de vraag: hoe ervaren jongeren die leven in kansarmoede het leven rondom hen. Boeiende gesprekken en ontmoetingen volgden.

Dit jaar is Antwerpen de Europese jongerenhoofdstad. Met een indrukwekkende agenda aan activiteiten, initiatieven en doe- en denkdingen, zetten we onze stad verder op de kaart. Maar hoe beleven jongeren die opgroeien in armoede dit alles en hoe vinden zij hun eigen plekje in onze drukke en hectische samenleving.
Met deze vraag trokken we naar Betonne Jeugd, Recht-Op en JES. Een groep jongeren stak hierover de koppen bijeen en plaatsten punten en thema’s op een lijst die voor hen essentieel zijn om actief hun leven en loopbaan uit te bouwen. Uiteindelijk werden vijf eisen geformuleerd en met deze in de hand trokken ze naar Straatsburg. Eén voor één zijn het punten die de integratie van jongeren in onze samenleving bevorderen.

Ze legden de eisen voor aan Fons Leroy, gedelegeerd bestuurder van de VDAB en aan Vlaams vice-minister-president Ingrid Lieten. Ze deden hetzelfde in Straatsburg en gingen daarover de discussie aan met Antwerps schepen voor Jeugd en Wonen Leen Verbist die was meegereisd, met Europees Commissaris Karel De Gucht en mijn collega's in het Europees parlement Saïd El Khadraoui en Dirk Sterckx.

De groep jongeren heeft ons aan de hand van hun eigen verhalen en ervaringen nogmaals duidelijk gemaakt dat we moeten investeren in armoedebestrijding die ook vooral jongeren aangaat. Want jongeren zijn de toekomst, spring er dus voorzichtig mee om. 
Het sterkt me verder in mijn streven naar de invoering van een Europees minimuminkomen. Daarmee richten we ons op armoede bij volwassenen en pakken we meteen ook kinderarmoede aan.

De vijf eisen van de jongeren zijn:
1. Erkenning voor en investering in organisaties die werken voor, met en door maatschappelijk kwetsbare jongeren.
2. Investeren in begeleid en ondersteund wonen.
3. Meer en betere begeleiding op maat in het zoeken naar en houden van werk.
4. Bieden van kansen op groei en uitbouw van een eigen carrière door uitbreiding van de sociale economie en dat vooral binnen de gewone economie.
5. Zorgen dat iedereen goed en betaalbaar onderwijs kan volgen.


We hebben alvast geen eindpunt bereikt, maar een fijn beginpunt.

Bekijk hier een filmpje.