Ongelijkheid in België niet toegenomen

De ongelijkheid is in ons land niet toegenomen sinds de start van de economische en financiële crisis. Dat blijkt uit een rapport van de OESO dat de evolutie van inkomensongelijkheid heeft gemeten. 

Het inkomen van de 10 procent rijkste inwoners is negen keer hoger dan het inkomen van de armste 10 procent in de OESO-landen. De kloof tussen arm en rijk neemt bovendien toe, zelfs in sommige landen waar de inkomensongelijkheid al groot is, zoals Israël en de Verenigde Staten.

Maar ook landen als Denemarken, Duitsland en Zweden, die traditioneel een lage ongelijkheid kennen, blijven niet langer gespaard van de trend van groeiende ongelijkheid. Meer zelfs: de ongelijkheid nam in deze drie landen sterker toe dan in eender welke andere lidstaat het voorbije decennium. 

Het Oeso-rapport toont aan dat de kloof tussen de rijkste en de armste Belgen tijdens de crisisjaren kleiner is geworden. Die dalende trend is opmerkelijk en doet zich in slechts vier andere Europese landen voor, onder meer in onze buurlanden Nederland en Luxemburg.