Nultolerantie voor kinderarmoede

De jaarlijkse Federale Prijs voor Armoedebestrijding is uitgereikt aan het OCMW van Zottegem. Met de prijs wil de overheid vernieuwende projecten die mensen uit de armoede halen in de bloemen zetten. Project waarmee het OCMW de prijs binnenhaalde is Huis van het Kind en hun lokaal Kinderrechtenplan.

Het OCMW van Zottegem zet zich met dat plan in voor de rechten van kinderen, of ze nu arm zijn of niet. Elk kind heeft immers het recht om kind te zijn, op onderwijs, op gezondheid, op een veilige thuisomgeving en vooral op een betere toekomst.

Dikke proficiat aan OCMW-voorzitter Kurt De Loor. Een erkenning om trots op te zijn.