Goedkeuring voor initiatiefrapport rond minimuminkomen.

Deze morgen werd in de commissie EMPL ( employement and social affairs ) in het Europees Parlement het initiefrapport: ‘de rol van het minimuminkomen in de strijd tegen armoede en de promotie van een inclusie samenleving in Europa’ goedgekeurd. Een goede zaak zou je zeggen, ware het niet dat alle referenties naar een wetgevend initiatief/ kaderrichtlijn voor een minimuminkomen werden weggestemd. Dit betekent dat dit rapport voor een groot stuk een lege doos is. Daarom heeft onze fractie ( S&D ) zich bij de eindstemming onthouden. Het is en blijft onze bedoeling om in de toekomst te komen tot een wetgevend initiatief rond het minimuminkomen.