Frankrijk en Duitsland eisen stopzetting Europese voedselsteun

Het duo Merkel en Sarkozy willen dat Europa de voedselsteun aan armen stopzet. Dit is een regelrechte schande als je weet dat de nood aan voedselhulp stijgt. Een schrijnende situatie als rechtstreeks gevolg van de crisis.

Nu moet het Europese parlement een verordening stemmen voor de voortzetting van het voedselhulpprogramma voor anderhalf jaar. In de bijlage van die verordening verklaren Frankrijk en Duitsland alle Europese voedselsteun aan mensen in armoede te willen afschaffen.
Vorig jaar had de Commissie, onder druk van de Europese Raad, nog voorgesteld het programma met 80 procent te willen verminderen, van 500 miljoen naar 113 miljoen euro. Na heftig protest van het Europese parlement gaat dit voorlopig niet door.

Een positieve evolutie zou je denken, maar er zit een addertje onder het gras. Een flinke wurgslang zelfs. Op vraag van Frankrijk en Duitsland zou de voedselsteun vanaf midden 2013 volledig afgeschaft worden. In een gezamenlijke mededeling verklaren beide lidstaten niet langer bereid te zijn het programma na 2013 verder te zetten. Ze zijn namelijk van mening dat de steunmaatregelen “niet aan de voorwaarden voldoen”.

Hun systematiek wordt duidelijk. Stap voor stap proberen ze de sociale verworvenheden af te bouwen. Griekenland was het eerste slachtoffer. Nu een programma dat steun biedt aan Europeanen in armoede. Keer op keer viseren ze de allerzwaksten in de samenleving. De politiek van Merkel en Sarkozy lijkt wel rechtstreeks ingefluisterd door de financiële markten en de banken.

Tijdens de plenaire zitting van 15 februari zal ik samen met de sociaaldemocraten duidelijk maken dat het voedselhulpprogramma ook na 2013 voortgezet moet worden. Als Frankrijk en Duitsland dwars blijven liggen, ziet de toekomst er niet goed uit.
Helaas is dit de nieuwe teneur in een Europa geleid door conservatieven: solidariteit is taboe, individualisme troef. Een teneur in schril contrast met de glasheldere doelstellingen van het Europa 2020-programma dat streeft naar een vermindering van armoede met 25 procent. Indien we de huidige trend volgen, zullen we de doelstellingen niet halen in 2020, maar in 2150.

Europa voorziet financiële sancties voor wie vandaag niet voldoet aan begrotingsdoelstellingen. Het niet halen van doelstellingen inzake armoedebestrijding wordt echter door de vingers gezien. Betreurenswaardig als je kijkt naar het aantal mensen dat rekent op hulp. In België alleen zijn bijna 225.000 gezinnen afhankelijk van voedselhulp en hun aantal stijgt als gevolg van de crisis. Ongeveer de helft van de Belgische voedselhulp wordt bovendien verleend door het Europese voedselhulpprogramma.

Lees hier de communicatie van de Commissie, alsook de verklaring van Frankrijk en Duitsland: