Fototentoonstelling Armoede door kinderogen

 Op 27 april is de tentoonstelling Armoede door Kinderogen in de Grauwzusters (Universiteit Antwerpen) geopend. 

 De tentoonstelling plaatst foto's op de voorgrond die armoede tonen specifiek door de ogen van kinderen gezien. De kinderblik geeft haar eigen leefwereld weer op verrassende wijze. De nadruk wordt niet gelegd op wat men mist, maar op wat men hoopt te bereiken. Niet op wat men tekort komt, maar op waar men van droomt. Deze kijk op de wereld laat ons deze bijzondere leefwereld – die we wel kennen uit de theorie – van binnenuit zien. De taferelen die ons worden voorgeschoteld zijn soms cynisch, maar evengoed treffend en hartverwarmend.  
 
De boutade dat we de beelden voor zich moeten laten spreken, is in deze dus niet helemaal correct. Door de verrassende insteek moet er sowieso al verder gedacht worden dan de neus lang is. Daarnaast stemmen de beelden – die tonen wat onze stad achter bepaalde gevels verbergt – ons automatisch tot nadenken over hoe we deze wereld kunnen verbeteren. Wat duidelijk is, is dat armoede op alle beleidsniveaus en in alle beleidsdomeinen tegelijk aangepakt moet worden. Van de arbeidsmarkt tot sociale woningen, van onderwijs tot gezondheidszorg.
 
Ikzelf moet mogelijke oplossingen uiteraard op het Europese niveau zoeken. Hoewel dit ver van de kinderen in armoede lijkt te staan, zie ik toch twee maatregelen die dringend meer aandacht moeten krijgen. Het eerste is de mogelijkheid om meer sociale maatregelen te nemen – door de saneringsgolf heen die door Europa waart. Een tweede is de invoering van een Europees minimuminkomen. Door de gezinsituaties op deze manier te verbeteren, slaan we twee vliegen in een klap. Minder armen én betere startkansen voor de kinderen. 
 
De tentoonstelling dwingt je alvast om de eigen blik te verruimen en te kijken naar de ervaringen van deze kinderen zelf. Het is dan ook van groot belang om hun leefwereld, weergegeven in hun blik en vaak zelfs letterlijk met een eigen camera, beter te begrijpen.
 
De tentoonstelling is te bezichtigen van 27 april tot en met 30 mei, dagelijks van 7u tot 17u tijdens de weekdagen in de Sint Annastraat 7. 
 
Zie ook de verslaggeving van StampMedia.