Europese instellingen van en voor de burgers

Op vrijdag 19 november nemen wij deel aan een menselijke ketting tegen armoede, en dit aan het Europees parlement. Met deze ketting vragen de organisatoren naar realistische oplossingen voor de bestrijding van armoede en naar een Europa van en voor de mensen. 

Vandaag leven 84 miljoen mensen – zo’n 17 procent van de totale Europese bevolking – onder de armoedegrens. En dat kan echt niet. Zo zegt ook de Coalitie van sociale ngo’s die deze actie organiseert. Ze schuift 8 prioriteiten naar voren waar er dringend actie vereist is. Iedereen zou toegang moeten krijgen tot de algemene diensten en moet kunnen deelnemen aan de besluitvorming. De Coalitie wil een bevordering van de gelijkheid tussen vrouwen en mannen en een einde aan alle discriminatie en aan de dakloosheid. Ze pleit voor een herverdeling van de welvaart om meer gelijkheid in de samenleving te creëren, een toereikend inkomen voor iedereen, een hoog niveau van sociale bescherming en menswaardig werk om een duurzame weg uit de armoede te creëren. Tot slot roept ze de Europese Unie op om de fundamentele rechten centraal te plaatsen in het beleid. 

Om kwart na twaalf verzamelen we aan de vijf muzikale verzamelpunten. Dit zijn de vertrekpunten om bij de ketting aan te sluiten. Om 13u gaan we allemaal naar de Esplanade voor het Europees parlement, waar het concert tegen armoede en sociale uitsluiting plaatsvindt. Het spreekt voor zich dat iedereen welkom is om onze menselijke kring tegen armoede te versterken. Tot dan!