Europese socialisten en democraten eisen kaderrichtlijn minimuminkomen

Enkele dagen na de werelddag van verzet tegen armoede en een goede twee maand voor het einde van het Europees Jaar tegen Armoede en Sociale Uitsluiting hebben de Europese socialisten en democraten (S&D) vandaag in het Europees Parlement een voorstel van kaderrichtlijn rond een Europees minimuminkomen geëist. Met de kaderrichtlijn moet de Commissie het beginsel van een gepast minimuminkomen in Europa vastleggen. 

"Wij willen de beloftes die gemaakt zijn door de Commissie en de Raad om tegen 2020 de Europese armoede drastisch te verminderen omgezet zien in concrete stappen", zegt sp.a-Europarlementslid Kathleen Van Brempt. "Een kaderrichtlijn zal de lidstaten verplichten stappen te nemen naar dit minimuminkomen. Er zijn vandaag 80 miljoen Europeanen die in armoede leven. Hen een kans geven om een redelijk bestaan op te bouwen is niet alleen menselijk, maar ook sociaal en economisch van belang."  

Over het voorstel wordt woensdag in het Europees Parlement gestemd.