Europa wil voedselhulp alsnog behouden

In een artikel in Gazet van Antwerpen waarschuwen de Belgische voedselbanken ervoor dat de Europese voedselsteun volledig zal wegvallen. Daar is inderdaad sprake van geweest, maar na stevig weerwerk in het parlement door de Europese sociaaldemocraten, wordt een groot deel van de voedselhulp behouden.
Voorlopig wil de Europese Raad jaarlijks nog 350 miljoen vrijmaken voor voedselsteun. Dat is minder dan in het verleden, maar een volledige schrapping zullen we wellicht kunnen tegen houden. De Europese voedselsteun is nog niet goedgekeurd door de lidstaten. Wij roepen ons land dan ook op om zich actief in te zetten voor het behoud van de levensnoodzakelijke steunmaatregelen.

Het Europese voedselhulpprogramma putte oorspronkelijk uit de Europese landbouwoverschotten. Nu die overschotten er steeds minder zijn, werd voedselsteun steeds vaker omgezet in financiële steun. Een aantal lidstaten onder leiding van Duitsland, vond dat dergelijke hulp niet tot het landbouwbeleid behoort en wilde ze daarom afschaffen. Aanvankelijk had de Commissie op 20 juni 2011, onder druk van enkele lidstaten, beslist het voedselhulpprogramma met 80 procent te verminderen, van 500 miljoen naar 113 miljoen euro. Dat stond in schril contrast met de Europese doelstellingen om de armoede tegen 2020 met 25 procent te verminderen.

In juli 2011 leverden ik met Vlaamse én Franstalige sociaaldemocraten uit protest een voedselpakket aan Europees president Herman Van Rompuy. Het parlement slaagde er daarna in om het project voor voedselsteun twee jaar te verlengen, tot en met dit jaar. In november hebben we het budget voor 2013 goedgekeurd waarin € 500 miljoen zit voor dit voedselhulp-programma. Maar over de steun tijdens de volgende legislatuur is nog niets beslist. In de laatste voorstellen over de Europese meerjarenbegroting, die opgesteld werden in aanloop naar de Europese top, werd 2,1 miljard euro ingeschreven voor de periode 2014-2020. De middelen zullen nu niet meer uit het Europese landbouwfonds komen, maar uit het Europees Sociaal Fonds (ESF). Dat betekent dat er 350 miljoen euro per jaar kan vrijkomen voor de jaarlijkse voedselsteun. Dat is helaas minder dan de 500 miljoen uit het verleden, maar van een radicale vermindering of een volledige schrapping is er voorlopig geen sprake meer.

De vraag om de voedselsteun af te schaffen is niet afkomstig van de Europese Unie, maar van de Europese lidstaten. Het is daarom belangrijk dat lidstaten zoals België tijdens de volgende Europese top duidelijk maken dat ze de Europese voedselsteun willen behouden.