Europa vermindert voedselhulp aan armsten

 De Europese Commissie heeft op 20 juni beslist om het voedselhulpprogramma voor de armsten in 2012 met 80% te zullen verminderen, van €500 miljoen naar €113 miljoen. Hierdoor dreigen er miljoenen Europeanen honger te zullen leiden. In België alleen al zijn bijna 225 000 gezinnen afhankelijk van voedselhulp. Directe aanleiding voor deze drastische vermindering is onenigheid tussen de Commissie en de Raad van Ministers om het voedselhulpprogramma te hervormen. Om aandacht te vragen voor de ernst van de zaak en om Commissie en Raad tot dringende actie aan te porren, overhandigde Kathleen Van Brempt, samen met collega Europees Parlementslid Marc Tarabella en Staatssecretaris voor Armoedebestrijding Philippe Courard, vandaag een voedselpakket aan Europees President Herman Van Rompuy. "We hebben ons allemaal geëngageerd om tegen 2020 de armoede in de Europese Unie terug te dringen met minstens 25%. Dit is een test om te zien of het de lidstaten ook wel menens is", aldus Van Brempt.

Het voedselhulpprogramma is ontstaan naar aanleiding van de uitzonderlijk koude winter in 1986/1987. Toen werden er landbouwoverschotten aan armoede-organisaties gegeven in de lidstaten om te verdelen aan behoeftige mensen. Door de hervormingen van het Europese landbouwbeleid sinds de jaren '80 zijn de landbouwoverschotten echter gestaag gedaald en werd het voedselhulpprogramma gaandeweg meer en meer gesteund door directe financiële steun. Duitsland heeft een procedure aangespannen voor het Hof van Justitie omdat ze stelt dat het geven van directe financiële hulp niet kadert binnen het landbouwbudget. Het Hof heeft hen in april 2011 gelijk gegeven. Hierdoor ziet de Commissie zich genoodzaakt het budget voor 2012 terug te schroeven van € 500 miljoen naar € 113 miljoen. Het spreekt voor zich dat de echte reden is dat landen zoals Duitsland en Zweden, maar ook bijvoorbeeld Nederland en het Verenigd Koninkrijk, vooral willen besparen in het budget van de Europese Unie.

Kathleen Van Brempt reageert hierop: "De armoede stijgt in de Europese Unie ten gevolge van de crisis en de hardvochtige budgettaire maatregelen in de lidstaten. Het is echter onaanvaardbaar dat we dit asociaal beleid nu ook op Europees vlak zouden doortrekken. Hiermee bespaar je amper 0,3% op de uitgaven van de Europese Unie, maar je duwt wel miljoenen Europeanen verder in de armoede. Voor dit Europa pas ik."

Het Europees Parlement heeft verontwaardigd gereageerd op deze situatie. In een resolutie van 7 juli die met overweldigende meerderheid werd aangenomen, vraagt het Parlement dat de Commissie en de Raad dringend een tijdelijke oplossing zoeken om de steun op peil te kunnen houden in 2012 en 2013 en dat dit programma verder gezet zou worden op een rechtsbasis die niet aangevochten kan worden. Om deze boodschap kracht bij te zetten, hebben Kathleen Van Brempt en Marc Tarabella vandaag namens de sp.a en PS delegatie in het Europees Parlement een voedselhulppakket overhandigd aan Europees President Herman Van Rompuy. Ze kregen hierbij steun van Staatssecretaris voor Armoedebestrijding Philippe Courard. Ook het Poolse voorzitterschap zal een voedselpakket ontvangen.

Met deze acties wil Kathleen Van Brempt de Raad van Ministers aanporren om snel tot een oplossing te komen. In de Europese Unie zijn er 43 miljoen Europeanen afhankelijk van voedselhulp, in België rekenen bijna 225 000 gezinnen op voedselpakketten om te overleven. Wij willen hen alvast volgend jaar niet laten vallen.